Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výjezdy JSDH ve Zlínském kraji za rok 2007

Přinášíme vám statistický přehled výjezdů jednotek sboru dobrovolných hasičů měst a obcí ve Zlínském kraji za celkové období roku 2007. Jedná se o vskutku zajímavá čísla, která jsou důkazem toho, že se ani dobrovolní hasiči nenudí.

Nejvýznamnějším počinem roku 2007 je bezpochyby zřízení druhé městské jednotky hasičů v kraji, a to konkrétně ve Zlíně. Po Rožnově pod Radhoštěm jde o další jednotku, ve které hasiči vykonávají práci jako své hlavní zaměstnání a jsou za to placeni městem. Ve Zlíně tuto službu zajišťuje jednotka městské části Prštné.

Dalším krokem vývoje je nový požární poplachový plán a plošné pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Rada Zlínského kraje schválila navržené změny v požárním poplachovém plánu a v jednotkách, které se ve značné míře týkají i jednotek dobrovolných hasičů. Novelizace např. zohledňuje společný výjezd profesionálních a dobrovolných hasičů v hasebním obvodu stanic typu P0 (HZS ZLK) a JPO II (JSDH obce). Mezi takové stanice a obce patří v našem kraji Holešov, Luhačovice, Slavičín a Morkovice-Slížany.

Dále byly aktualizací seznamu změněny některé kategorie jednotek a jejich zařazení. Přehledové seznamy zařazených jednotek požární ochrany odpovídají aktualizovaným stavům, které se průběžně měnily během loňského roku. Podrobná zpráva byla zveřejněna zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve výjezdech dobrovolných hasičů v roce 2007 znovu dominuje jednotka hasičů z povolání města Rožnova pod Radhoštěm, která svou pomocí převyšuje i některé stanice profesionálních hasičů Zlínského kraje. Za loňský rok vyjížděli hasiči města k celkem 316 událostem, z nichž bylo 268 samostatných zásahů. Druhou nejčastěji vyjíždějící stanicí byla právě nově zřízená jednotka hasičů z povolání města Zlína s 59 zásahy. Ukazuje se, že právě využití těchto jednotek bude i do budoucna velkou pomocí jejich profesionálním kolegům z HZS Zlínského kraje.

Překvapením roku 2007 je počet výjezdů a četnost nasazení jednotky sboru dobrovolných hasičů z Holešova. Přestože jde o jednotku stejného typu JPO II/1, jako Rožnov p. R. a Zlín, tak služba je zde vykonávána zcela dobrovolně a není placena jako zaměstnání, ani hrazena jiným dotačním programem. Dobrovolní hasiči z Holešova vyjížděli k 58 událostem svého regionu. 
okres/výjezdy jednotky1.2.3.
KMHolešov – 58Kroměříž – 43Kvasice – 24
UHKunovice – 31Babice –23
Staré Město –20
VSRožnov p. R – 316Karolinka – 30Hošťálková – 23
ZLZlín – 59Vizovice, Napajedla – 15Halenkovice – 13

Statistický přehled počtu výjezdů nemusí znamenat opravdový počet zásahů a jednotlivých pomocí, kterých je ve skutečnosti daleko víc. Např. několik výjezdů jednotky dobrovolných hasičů při jarních povodních na Kroměřížsku a Zlínsku mohlo znamenat i desítky zásahů při čerpání vody z řady míst v obci a okolí. Z tohoto pohledu tak nelze hodnotit faktickou pomoc dobrovolných hasičů, kteří odvádí obrovský kus záslužné a prospěšné práce.

V přehledech výjezdů podle jednotlivých obcí jsou uvedeny jen ty jednotky, které nejméně jedenkrát vyjely k zásahu. V ostatních neuvedených obcích jsme jednotku nepovolávali z toho důvodu, že se jednalo o typ události, ke které není např. jednotka obce určena (dopravní nehody, chemické havárie, technicky a odborně náročné zásahy), její zásah by nebyl přínosem (pozdní časový dojezd, nepoužitelnost technického vybavení) nebo se na teritoriu obce žádná událost nestala.

I v roce 2007 pokračoval trend povolávání jednotek dobrovolných hasičů na pomoc při požárech objektů a budov na území obce nebo při plošných požárech např. v lesích, na loukách a polích. Základních důvodů je hned několik. Prověření funkčnosti jednotky a její akceschopnost, včetně techniky. Nezastupitelná role při kyvadlové dopravě vody i do nepřístupných míst. Nezastupitelná role při dohašovacích a likvidačních pracích po požárech. Dohledová služba po požárech. Mimořádná pomoc svým spoluobčanům po požárech a dalších lidských neštěstích. Obětavá pomoc při přírodních a živelních katastrofách – povodně, větrné smrště, sněhové kalamity apod.

celkové přehledy výjezdů JSDHO v roce 2007 ve Zlínském kraji

staniceúzemíjednotek
zřízeno
jednotek
zasahovalo
výjezdů
celkem
výjezdů
samostatných
SDHZlínský kraj3801971459483
podle okresů
SDHKroměřížsko1024235845
SDHUherskohradišťsko764826348
SDHVsetínsko8652568336
SDHZlínsko1165527054


Celkové přehledy výjezdů JSDHO podle jednotlivých obcí ve Zlínském kraji


SDH-ZLKSDH-KMSDH-UHSDH-VSSDH-ZL


Tyto jednotné výstupy bylo možné prezentovat za celý Zlínský kraj teprve po centralizaci operačního řízení, které bylo dokončeno v roce 2006. Předcházející roky poskytují jen orientační srovnávací údaje z jednotlivých okresů. Z obecných závěrů lze pouze konstatovat, že byl zaznamenán nárůst u povolávání dobrovolných hasičů k požárům v obcích, a také celkový počet zásahů vlivem řady přírodních kalamit v regionu. Význam a využitelnost jednotek sboru dobrovolných hasičů ve Zlínském kraji má i nadále vzrůstající charakter.

Celkové přehledy výjezdů JSDHO v roce 2006 ve Zlínském kraji

staniceúzemíjednotek
zřízeno
jednotek
zasahovalo
výjezdů
celkem
výjezdů
samostatných
SDHZlínský kraj4051761055527
podle okresů
SDHKroměřížsko1224215042
SDHUherskohradišťsko814522776
SDHVsetínsko8640509372
SDHZlínsko1164916937


Uvedené údaje jsou bez zásahů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů podniků ve Zlínském kraji.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-
Sdílet