Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Trochu jiná Tatra

V listopadu loňského roku převzali dobrovolní hasiči v Přešticích do užívání novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20/4800/400 S2R na podvozku TATRA TERRNO 4×4.2 s nástavbou od společnosti THT, s.r.o., Polička.

Jedná se další z mnoha loňských dotačních cisteren na podvozku Tatra, ale od ostatních se přeci jen trochu odlišuje.

Z celé loňské série vozidel Tatra pro jednotky SDH obcí byly pouze 2 vyrobeny na podvozku s rozvorem 4500 mm oproti standardnímu rozvoru 4090 mm – jedna pro město Přeštice (Plzeňský kraj) a druhá pro obec Nýdek (Moravskoslezský kraj). Nástavby obou vozidel jsou identické, liší se pouze výbavou. (Shodou okolností obě vozidla opouštěla brány THT ve stejný den 16. 11. 2007).

První kroky k pořízení nové cisterny pro JSDHO Přeštice (JPO III) byly učiněny již na sklonku roku 2005, kdy se zástupci sboru dohodli s vedením města na potřebě obnovy mobilní požární techniky. Tu do té doby představovala stávající velmi poruchová cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Škoda 706 z roku 1978 a dopravní automobil Avia 31.K z roku 1989. I když stávající cisterna prošla v roce 2002 generální opravou nástavby, nedařilo se ji udržet trvale v akceschopném stavu. Na počátku a poté opakovaně v polovině roku 2006 podalo Město Přeštice žádosti o dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, se kterými bohužel pro velký počet zájemců neuspělo a bylo odsunuto do pozice případného náhradníka. Bodové hodnocení kritérií stanovené GŘ HZS ČR nám nebylo zrovna nakloněno díky přítomnosti stanice HZS kraje typu P3 v našem městě. K získání dotace na jaře roku 2007 nakonec přispělo dodatečné odstoupení několika zájemců o dotaci.

Při úvahách o typu nové cisterny jsme vycházeli z našich potřeb. Jednotka standardně nebývá povolávána k dopravním nehodám nebo požárům menšího rozsahu a tudíž pro jednotku není rozhodující doba dojezdu na místo události. Jednotka zpravidla vyjíždí k zásahům středního a většího rozsahu s potřebou zvětšeného množství vody. Mezi převládající činnosti jednotky u zásahu patří doplňování vody, kyvadlová doprava vody, zásah vodním proudem z otočné proudnice nebo útočnými proudy C. Jako nejvhodnější pro tyto účely s ohledem na finanční možnosti zřizovatele jednotky se nám jevil vůz CAS 24 Tatra 4×4, který již několik let slouží dobrovolným hasičům v Hlinsku.

Tak tedy blíže k vozidlu:
Podvozek Tatra 815–230R55/451 4×4.2
Motor naftový, osmiválcový, vzduchem chlazený s přímým vstřikem paliva, splňující EURO IV typ T3D-928–30 o výkonu 325 kW/1 800 min-1.
Převodovka mechanická, čtrnáctistupňová se synchronizací a posilovačem řazení.
Nástavba nosná ocelová svařená kostra polepená pozinkovaným plechem,
vnitřní výbava provedena z hliníkového profilovaného plechu,
boční otvory skříně jsou zakryty hliníkovými roletkami,
na zadní skříni namontovány nahoru výklopné dveře.
Čerpadlo GODIVA o průtoku 2 000 l/min při tlaku 1,0 MPa
250 l/min při tlaku 4,0 MPa.
Nádrž na vodu o objemu 4 800 l (nerez)
Nádrž na pěnidlo o objemu 400 l (nerez)
Čerpadlo
Délka 8 100 mm
Šířka 2 550 mm
Výška 3 100 mm
Světlá výška při celkové hmotnosti 290 mm
Brodivost podvozku 800 mm
Provozní hmotnost 12 000 kg
Celková hmotnost 18 000 kg
Přípustná celková hmotnost dle výrobce 19 000 kg
Maximální rychlost 120 km/h
Měrný výkon 17,1 kW/t

Vozidlo je vybaveno navijákem s vysokotlakou hadicí SEMPERFLEX DN 25 délky 60 m, střešní lafetovou proudnicí, asanační lištou pod předním nárazníkem, tažným zařízením pro nebržděný přívěs 900 kg, elektrocentrálou o výkonu 5,5 kW, přetlakovým ventilátorem, plovoucím čerpadlem, el. kalovými čerpadly 230 a 400 V, řetězovou a rozbrušovací pilou, dýchacími přístroji S7 a S5, protichem. obleky SUNIT atd.

Cena kompletního vozidla byla 6,13 mil. Kč včetně DPH, přičemž 2 mil Kč byly uhrazeny z dotace MV ČR, částkou 1 mil. Kč přispěl Plzeňský kraj a zbytek 3,13 mil. Kč doplatilo Město Přeštice. V ceně vozidla nebyla zahrnuta část výbavy, kterou jsme si dodali sami (dýchací přístroje, plovoucí čerpadlo, řetězová a rozbrušovací pila, el. kalová čerpadla a některé armatury). Vozidlo bylo slavnostně předáno a požehnáno v polovině prosince a od 20. ledna je zařazeno na výjezd.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení města za uvolnění finančních prostředků na nákup nové cisterny a pracovníkům THT, s.r.o., Polička a zejména p. Jaroslavu Lorencovi za vstřícný přístup při realizaci tohoto vozidla.

Za SDH Přeštice
Martin Felix

-wap-
Sdílet