Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pozor, krásne počasie zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov!

Vzhľadom na suché a teplé počasie s minimálnymi úhrnmi zrážok došlo k vysušeniu pôdneho krytu, čím je spôsobené zvýšené nebezpečenstvo rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Občania chodia na prechádzky do lesov, robia si ohníčky, upratujú záhrady. Niektorí dokonca upratujú tak, že vypaľujú vysušené úhory, pretože veria v mylné mýty, že popol je hnojivo a že ide o rýchle upratanie. Nie je to pravda. Spálená zem je bez života a rýchlo upratané môže byť i tak, že nezostane nič nielen na pozemku, ale napríklad ani z blízko stojacej chatky či domu, v najhoršom prípade môže prísť sám podpaľač o život.
Len v uplynulom týždni zaznamenali hasiči 177 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 254 000 Sk. Pokiaľ bude teplé počasie pretrvávať je potrebné sa obávať nárastu vzniku požiarov, ktoré prekonajú možno i vlaňajšiu štatistiku, kedy sme za celý vlaňajší február, rovnako vplyvom teplého počasia, zaznamenali takmer 500 požiarov v prírodnom prostredí.
Požiar môže vzniknúť, ani sa nenazdáte. Romantické ohnisko sa môže zmeniť na ničivý požiar, ak ho riadne nezabezpečíte, nebodaj ho urobíte pod stromom, alebo uprostred pozemku s vyschnutým strniskom, alebo vo veternom počasí.
Odhadzovanie sklených fliaš v prírode nie len zanášaním neporiadku, ale sklo pôsobí aj ako iniciátor ohňa, ak zostane na tráve, alebo inom suchom podklade;
Samostatnou kapitolou sú fajčiari, najmä takí, ktorí bezohľadne odhadzujú ohorky alebo zápalky na zem, na ktorej sú suché konáriky, tráva a podobne.
Prezídium Hasičského a záchranného zboru upozorňuje občanov, že okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru prijali opatrenia a ich príslušníci priebežne v priestoroch ktoré slúžia na turistiku, záhradníčenie a podobne hliadkujú a kontrolujú aktivity občanov.

Povinnosti občanov
v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:

Občan – fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je na rozdiel od bežného občana, povinný vyžiadať si súhlas na každé spaľovanie odpadu od príslušného okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Samozrejme, že spaľovať môže iba netoxické materiály (drevo, papier a pod., nie však gumu, plasty a pod.).

Všetci občania povinní:
a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) bez zbytočného odkladu ohlásiť na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc.

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

Priestupky
(§ 61 zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi)

Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 3 000 Sk, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 5 000 Sk, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 10 000 Sk.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu dostať pokuty až do výšky 1 milióna korún.Informáciu poskytla:

pplk. PhDr. Alena Bučeková
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

-wap-
Sdílet