Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči ze Slatiny dnes mají narozeniny

Obec Slatina se nachází na úpatí Nízkého Jeseníku na okraji okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Těsně sousedí s okresem Opava, kde má místní jednotka PO působnost v katastru jedenácti obcí při vyhlášení druhého stupně poplachu.

Sbor dobrovolných hasičů byl původně založen ve Slatině už v roce 1873. Roku 1879 se však spolek rozešel. Zanechal po sobě čtyřkolovou jednoproudní stříkačku, která byla zakoupena roku 1873 u firmy Hiller z Brna, několik košů na vodu a jiné lezecké nářadí a odevzdal tyto věci pod správu obce. Z peněz, které zbyly ve společné pokladně byly zakoupeny stromky a byla vysázena lipová alej, tzv. „císařská“. Tato zdobí obec Slatinu i dnes.

Dne 26. února 1888 se sešla první, ustavující valná hromada za účelem založit v obci dobrovolný hasičský sbor. Sbor pravidelně cvičil a zúčastnil se i hašení mnoha požárů. Nutno zmínit, že 7. října 1893 vznikl požár usedlosti Františka Srubka v ulici, kde na půdě uhořela 19letá dívka.

V roce 1907 přebírá velení místní učitel Emil Kaluža a zakládá pohřební pokladnu a spolkovou hudbu. Z této doby, z roku 1908 je také první fotografie sboru spolu s hasičskou hudbou. V roce 1913 byl vytvořen i spolek hasiček o 27mi děvčatech.

Během války došlo k velmi výraznému útlumu činnosti, ale po těžkém válečném období se hasičstvo obce Slatiny obnovuje. V roce 1922 bylo ustanoveno družstvo dorostu. V poválečném období byl slatinský sbor jedním z nejlepších v rámci župy.

Koncem 60. let bylo slatinskému sboru přiděleno vyřazené poštovní vozidlo Tatra. Bylo nákladem sboru upraveno pro účely PO.

Od roku 1972 lze v našem sboru datovat pravidelnou práci s mládeží. Ze začátku neúspěšní mladí hasiči se postupem času vypracovali mezi jedny z nejlepších jak v okrese tak i v kraji. V roce 1975 se zapojili i do celostátní soutěže hry „Plamen“. Dorostenecké družstvo se po vítězství v okresním i krajském kole umístilo jako 2. na národním finále v požárním sportu (dnes mistrovství ČR) dorostenců v Hradci Králové v roce 1987.

Velkým problémem ve sboru i v obci samotné bylo po celé popisované období nedostatečné uskladnění požární výzbroje a výstroje. Původní hasičské skladiště bylo umístěno v místě dnešní autobusové zastávky. Mělo dřevěnou věž k sušení hadic a bylo malé a zchátralé. V 60tých letech bylo zbořeno a hasičům byla přidělena (jako provizorium) národním výborem jako provizorní zbrojnice garáž autobusů ČSAD v ulici. Naprosto nevyhovovala požárním účelům. Hasiči celá léta volali po nápravě. A taky se dočkali. V roce 1974 byla pro obec Slatinu povolena a finančně dotována stavba nové požární zbrojnice. Dne 26. června 1974 byly vytýčeny základy a do konce roku 1974 byla budova i zastřešena. Dne 4. a 5. června 1977 byla nová zbrojnice spolu s budovou pošta slavnostně otevřena. V osmdesátých letech byla sboru přidělena nová cisterna – CAS 16 na podvozku Škoda 706 RTH.

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině má v současné době 109 členů, z toho 22 do 18ti let a 9 členů do 26ti let. Členové SDH se scházejí jednou ročně na výroční valné hromadě sboru, kde se blíže seznámí s činností za uplynulý rok, schválí další plán činnosti a dostanou možnost přímo se vyjádřit k fungování SDH.

Jak je obvykle zvykem, členové sboru samozřejmě působí i v zásahové jednotce obce. Jednotka je zařazena v plošném pokrytí JPO III a má 18 členů. V jednotce jsou kromě velitele dva velitelé družstev, 4 strojníci (dalším strojníkem je samotný velitel JSDH) a technik. Jednotka zasahuje v obci i blízkém okolí. Mezi největší zásahy poslední doby patří požár pily v Bílovci z června 2006. Ve výbavě zásahové jednotky je DA 8 – Avia A30, PPS-12 a cisterna Š760 RTHP CAS 25 z roku 1984, která loni prošla technickou přestavbou a je vybavena motorem Liaz M634, desetistupňovou převodovkou Praga a řízením s hydraulickým posilovačem. Ve výbavě jednotky jsou mimo jiné zásahové obleky Fireman III, zásahová obuv s membránou Gore-Tex, přilby Schubert F200 včetně připojitelných masek značky Auer pro dýchací přístroje a dýchací přístroje Saturn S-5/7 s náhradními láhvemi. Jednotka vyjíždí z místa dislokace zpravidla za 5–7 minut od vyhlášení poplachu.

Soutěžní družstvo mužů patří do nejaktivnější části sboru. Nejenže reprezentuje sbor i obec, ale jeho členové se podílejí na všech pracech jak pro sportovní tak i kulturní vyžití občanů, sbírají v obci šrot, v případě potřeby se zúčastňují brigád apod. Ve svém volném čase pečují o svěřenou výzbroj a výstroj a všichni jsou zároveň členy zásahové jednotky. Družstvo se několikrát zúčastnilo Mistrovství ČR v požárním sportu, v roce 1992 v České Třebové obsadili 2. místo, 1. místo jim náleželo v „královské“ disciplíně – v požárním útoku. V loňském roce jsme se na okresním kole v požárním sportu umístili na druhém místě a postoupili jsme na kolo krajské, kterého jsme se však z nedostatku lidských zdrojů nezúčastnili.

Kolektivu mladých hasičů se v současné době aktivně věnují dva vedoucí mládeže a má 11 členů. Zúčastňuje se soutěží a daří se mu umisťovat na průměrných místech. Již druhým rokem válčíme s generační obměnou.

Sbor pomáhá zajišťovat i sportovní a kulturní vyžití v obci. Jednou ročně organizuje hasičský ples v místním kulturním domě. Tradičně 1. května pořádá SDH Slatina na místním hřišti fotbalové utkání Svobodní – Ženatí, pomáhá organizovat recesistické akce spolku Jako Za Mlada, pořádá soutěž v požárním sportu pro mladé hasiče i soutěž pro kategorii mužů, žen a veteránů. Stejně tak zajišťuje konání obecních akcí jako je např. Den obce, kdy hasiči zajišťují nejen občerstvení, ale i dopravní obsluhu a technické zázemí. Dvakrát za rok sbor organizuje již výše zmíněný sběr železného šrotu. Získané finanční prostředky se používají na financování dětského tábora, hrazení provozních nákladů sboru, případně dovybavení zbrojnice.

Letos oslavíme 120 let od založení sboru a již nyní vás na oslavy srdečně zveme. Slavit se bude 19. července. Program a průběh bude samozřejmě zveřejněn včas a s předstihem na internetu.

Webové stránky sboru, založené v roce 2001 vešly postupně ve známost a získaly si oblibu. Že je trend vysoké kvality našeho webu dlouhodobý dokazuje mimo jiné i pochvalná poznámka redakce serveru požáry.cz z listopadu roku 2002, kdy byl náš sbor na uvedeném serveru podobným článkem, jako je tento, představen. Článek najdete zde a ačkoli adresa uvedená dole už neplatí, kvalita webu je stále zaručena. V roce 2004 se z konkurence o síle přibližně 400 sborů umístil na 4. místě v rámci ČR v soutěži o nejlepší hasičské webové stránky. Pro cenu jsme si jeli do Litoměřic, kde jsme ji slavnostně převzali z rukou ministra vnitra. V roce minulém jsme již tuto soutěž vyhráli. Cenu jsme opět převzali na Hasičských slavnostech v Litoměřicích a opět z rukou ministra vnitra – i když na tomto postu proběhla za uvedené 3 roky personální změna. Jsme rádi, že práce na stránkách byla takto vysoce oceněna a velice si této skutečnosti vážíme. Jakožto webmaster a v podstatě jediný člověk, který do obsahu stránek zasahuje bych chtěl poděkovat členům jednotky i soutěžních družstev za to, že je stále o čem psát, koho fotit a natáčet.


Jakub Kozák

webmaster@obecslatina.cz
http://hasici.obecslatina.cz

-wap-
Sdílet