Úterý 2. června 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Bojový řád 12/P: Hašení bytových požárů

Bytové požáry jsou charakteristické omezením velikosti zpravidla na jeden požární úsek, intenzivním hořením (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady), možným rozšířením požáru skrytými cestami, např. instalační šachtou, kolem rozvodů ústředního topení a po hořlavém plášti budovy, ohrožením osob a jejich nutnou záchranou i pomocí výškové techniky a nebezpečím intoxikace, opaření a popálení.

Při hašení bytových požárů je třeba:

 1. průzkumem zjistit
  1. přítomnost ohrožených osob a zvířat,
  2. možné úkryty, zejména dětí,
  3. nebezpečné materiály a tlakové lahve,
  4. cesty šíření požáru,
  5. stav stavebních konstrukcí,
  6. možné zásahové cesty,
 2. provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu, u dlouho trvajícího požáru zvážit nutnost evakuace materiálu v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech,
 3. sledovat stav konstrukcí v místě požáru, možné cesty šíření požáru, věnovat zvláštní pozornost instalačním a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky,
 4. zajistit vypnutí elektrického proudu v bytě, případně i v jeho bezprostředním o­kolí,
 5. podle potřeby a vývoje situace zajistit uzavření přívodu plynu,
 6. v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech provádět průběžně průzkum a mít připravené proudy k místům možného rozšiřování požáru,
 7. provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená nebo nucená ventilace, zařízení pro odvod tepla a kouře),
 8. dle rozsahu požáru určit prostory, kde hrozí nebezpečí intoxikace zplodinami hoření a provést opatření pro ochranu nebo evakuaci osob,
 9. při hašení požáru používat vhodné hasební látky, nebo přísady ke zvýšení hasebních účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztříštěným vodním proudem, ruční stříkačka k dohašovaní), provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou k hašení,
 10. informovat obyvatele domu o situaci, usměrňovat jejich chování a předejít tak možné panice nebo jejich ohrožení.

Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky.

Sdílet
Přiložené soubory
P.12 Byty.pdf zobrazit online PDF 187 kB
Banner MEVA OK