Pátek 23. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z fondů Evropské unie budou pořízeny sanitární kontejnery a kontejnery nouzového přežití

Čtyři kontejnery pořídí na základě projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie Hasičský záchranný sbor. Půjde o dva kontejnery nouzového přežití a dva kontejnery sanitární.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 9 255 680 Kč bez DPH.

Kontejner nouzového přežití (KNP)

Vzhledem k požadavkům na užitnou plochu uvnitř KNP a na celkové rozměry půjde o KNP s bočním výsuvem. Výsuv, tedy přechod z transportního do funkčního stavu, bude prováděn mechanicky.

Kontejner bude vybaven mechanicky ovládaným vyrovnávacím systémem (např. vyrovnávacími nožkami) který umožní ustavení do vodorovné polohy i při nerovnosti terénu.


ČTĚTE TAKÉ: Technika Hasičského záchranného sboru spolufinancovaná z Evropské unie


KNP bude rozdělen na dvě části, z nichž jedna bude pracovní a jedna technologická. Pracovní část bude zateplená a zvukově izolována, zejména od technologické čás­ti.

Součástí pracovní části KNP budou dvě pracoviště, WC, sprchový kout, dvě lůžka, kuchyňský kout a centrální prostor pro stůl se židlemi.

Jako předsíň bude sloužit nafukovací stan. Součástí KNP bude i teleskopický stožár s celkovým světelným tokem 4×9000 lumenů.

Sanitární kontejner (SK)

Sanitární kontejnery budou sloužit k zajištění základních hygienických potřeb zasahujících hasičů a záchranářů při povodních a jiných dlouho trvajících zásazích.

Konstrukce – tedy výsuv a mechanická stabilizace – bude shodná s kontejnerem nouzového přežití.

Část pracovního prostoru SK bude pevnou konstrukcí rozdělena na dva samostatné oddíly pro případ nutnosti rozdělení na část pro muže a část pro ženy. Vstupní dveře do těchto oddílů bude možné označit cedulkami s příslušnými piktogramy.

Přečtěte siProjekt "Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní" přinese hasičům novou techniku téměř za půldruhé miliardy korun

Oba samostatné oddíly budou dále rozděleny na prostor s toaletami a prostor umývárny. Prostor umývárny obsahuje dva samostatné sprchové kouty a dvě samostatná umyvadla s příslušenstvím. Vnitřní uspořádání oddílů SK musí být provedeno tak, že do prostoru s toaletami se lze dostat bez průchodu umývárnou. Společný prostor s toaletami a umývárna budou vzájemně odděleny nejméně neprůhledným závěsem.

Kontejner bude vybaven nádrží na odpadní vodu s objemem nejméně 1 m3, do níž bude svedena odpadní voda z umyvadel, WC, sprchových koutů, prostor s toaletami a umýváren.

Sdílet
Seriál: Technika HZS ČR z Integrovaných operačních programů