Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Seminář Prevence požární ochrany v obytných budovách

Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Krajským úřadem Libereckého kraje uspořádala dnes, 6. března 2008, v prostorách krajského úřadu v Liberci seminář Prevence požární ochrany v obytných budovách.

Seminář byl určen především pro majitele bytových domů, zástupce obcí, stavebních úřadů a bytových družstev. Seminář se dotýkal řady témat, jako například bydlení z hlediska požární bezpečnosti, zateplování obvodových plášťů a zasklívání lodžií, únikových cest v obytných domech, vybavení budov požárními hydranty a přenosnými hasícími přístroji, aj. Témata přednesli kvalifikovaní lektoři z řad HZS Libereckého kraje i dalších soukromých firem zabývajících se touto tematikou.

Zástupci HZS Libereckého kraje zdůraznili i několik základních povinností vlastníků bytových domů, jako je zajištění trvale volných únikových cest a nouzových východů, označování únikových východů, evakuačních výtahů a směru úniku, aj., aby v případě mimořádné události mohla proběhnout bezpečná evakuace osob a byl umožněn efektivní zásah jednotek požární ochrany. Všechny povinnosti vyplývají ze Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Účastníci semináře si mohli vyslechnout i nejčastější chyby a kritická místa pro vznik požáru v bytových domech. Rizikovým místem pro snadné šíření požáru jsou u starších bytových domů především instalační šachty, kde při požáru může vzniknout tzv. „komínový efekt“ a oheň se velmi rychle šíří do celé budovy. U starších elektrorozvodů s hliníkovou žílou může dojít k zahřívání uvolněných spojů. Pokud je potom zahřátá elektroroinstalace umístěna například na umakartovém jádru, či v blízkosti jiných hořlavých látek, může rychle dojít k požáru. Rovněž skladování jakýchkoli hořlavých kapalin, ve společných prostorách bytových domů, včetně sklepních kójí, je zakázáno. Výjimku tvoří hořlavé kapaliny pro vytápění obytných domů v maximálním objemu 40 litrů, které jsou skladovány v uzavřených nerozbitných obalech. Někdy dochází i k uzamčení hydrantových skříní, které by měly být zajištěny pouze plombou, aby byly okamžitě přístupné v případě požáru.

Další nebezpečí vzniku požáru hrozí od tepelných spotřebičů a elektrospotřebičů v domácnostech. I zastavění únikových cest nábytkem, jak to vidíme na mnohých chodbách domů, ohrožuje obyvatele zmenšením šířky únikové cesty a v případě nutné evakuace může dojít ke zranění. Nábytek na chodbách zvyšuje i riziko vzniku a šíření požáru. Zastavěné, někdy i uzamčené, evakuační cesty komplikují i případný zásah hasičů.

Zmíněno bylo i nové znění Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabyde účinnosti k 1. 7. 2008. I z této vyhlášky vyplývá množství povinností pro majitele bytových domů.

Zájem o tuto problematiku byl značný a již 14 dní dopředu bylo nahlášeno 90 osob. Semináře se zúčastnilo celkem 110 majitelů bytových domů, zástupců obcí i velkých bytových družstev.


por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje


-swo-
Sdílet