Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Generál Štěpán uvedl do funkce nového ředitele

Ve čtvrtek 28. února 2008 navštívil karlovarské hasiče generální ředitel HZS ČR genmjr.ing.Miroslav Štěpán aby poděkoval za velice úspěšnou práci jejich dosavadnímu řediteli plk.ing.Zdeňku Teplému, který odchází krátce po oslavě 50. narozenin, na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů.

Současně uvedl do této funkce jeho dosavadního náměstka plk.ing.Václava Klemáka.

Na plk.ing.Zdeňka Teplého hasiči Karlovarského kraje nezapomenou. Nejenom proto, že byl prvním ředitelem nově vzniklého organizačního útvaru v jehož čele stál více, než 7 let. Nejenom proto, že za jeho vedení došlo k výraznému zlepšení jejich pracovních podmínek a materiálně technického vybavení. Nová stanice v Mariánských Lázních, další zrekonstruované stanice a celá flotila nových zásahových vozidel nejsou to nejdůležitější, co po sobě plk.ing.Teplý zanechal.

Jeho nejvýznamnější investice směřovaly do mladých lidí, jejichž rozvoj a profesionální růst všestranně podporoval. Spatřoval v nich budoucnost Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Jde o strategickou investici, která svým významem hranice HZS Karlovarského kraje daleko přesahuje. Hasiči si ho také budou pamatovat jako člověka, který dokázal skloubit lidský přístup s vysokou náročností. To umí málokdo. Odcházející ředitel stál též u zrodu mezinárodní spolupráce, zejména v příhraničních oblastech.

Za toto vše plk.ing.Zdeňku Teplému generální ředitel HZS ČR poděkoval. Popřál mu hodně zdraví a spokojených let dalšího života. Nastupujícímu řediteli popřál nejméně tolik úspěchů, kolik jich prožil ředitel odcházející. Toto přejeme novému řediteli všichni. Plk.ing.Václav Klemák je zkušený řídící pracovník, který vyrostl vedle dosavadního ředitele a problematiku HZS Karlovarského kraje dobře zná. Zná i lidi o které se může opřít. Není pochyb, že úspěšný rozvoj HZS Karlovarského kraje bude dále pokračovat.

Poté generální ředitel zdůraznil hasičům shromážděným na velké zasedačce krajského ředitelství nejvýznamnější milníky rozvoje Hasičského záchranného sboru a charakterizoval podmínky, za kterých musí plnit úkoly dnešní.

Ještě před tímto slavnostním shromážděním si generální ředitel prohlédl zásahovou techniku, kterou i díky jeho úsilí získal HZS Karlovarského kraje v nedávné minulosti. Směnoví hasiči mu ji představili a s mnohými z nich se generální ředitel přivítal jako se starými známými. Jeho návštěva u karlovarských hasičů se protáhla do pozdních odpoledních hodin.. Možná i proto, že se mezi nimi cítil dobře.


PhDr. František Petr
tiskový mluvčí
Karlovarského kraje


-swo-
Sdílet