Čtvrtek 22. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rakovničtí profesionální hasiči dostali nové vybavení, přispělo na něj také město

Dne 7. října 2014 se v prostoru víceúčelového sálu stanice HZS Rakovník uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti zařazení nové požární techniky do výjezdu stanice Rakovník HZS Středočeského kra­je.

Na setkání byli pozváni zástupci města Rakovník a právnických osob, kteří se podíleli na finančních, či věcných darech a zástupci složek IZS okresu Rakovník. Mezi největší přispěvatele patří město Rakovník, které na základě smlouvy o sdružení prostředků na činnost jednotky požární ochrany v letošním roce, poskytlo finanční příspěvek.

Za poskytnuté finanční prostředky byly pořízeny pro stanici Rakovník:

  • gumový člun ZODIAC MilPro ERB 400 s motorovým pohonem a lodním přívěsem,
  • oscilační monitor POKET,
  • elektrický ventilátor RAMFAN EFI120XX.

Další část sponzorských příspěvků se využije na pořízení valníkového kontejneru pro potřebu zásahové činnosti stanice HZS Rakovník a celého HZS Středočeského kraje při likvidaci mimořádných událostí.

V rámci spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou byl na stanici Rakovník získán automatický externí defibrilátor Heart Start FRx Philips, který zkvalitní poskytování první pomoci při zásazích a mimořádných událostech, ale i při poskytnutí první pomoci zasahujícím hasičům.

U příležitosti této akce byla představena nová cisternová automobilová stříkačka CAS 30/9000/540-S3VH, která byla pořízena nákladem 6.749.380,– Kč vč. DPH z investičních a mimorozpočtových zdrojů HZS Středočeského kraje, vyrobena v roce 2014 dodavatelem THT Polička, s.r.o.,

Všem zúčastněným byl jako výraz poděkování předán pamětní list.

mjr. Bc. Pavel Novák
HZS Středočeského kraje
Sdílet