Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zajímavé výsledky hasičské ankety

Přinášíme vám velmi zajímavou anketu, vytvořenou Hasičským sborem Hradec nad Moravicí a Moravskou hasičskou jednotou na téma požární ochrany, která přinesla velmi zajímavé procentuální odpovědi na otázky.

Důvodem proč jsme vytvořili tuto anketu byl fakt, že ač se dnes o otázkách požární ochrany a s nimi spojenými riziky a tématy mluví často, my sami si myslíme, že způsob informování je nedostatečný, a že úroveň informovanosti obyvatelstva a jeho vztah k vlastní bezpečnosti je na velice nízké úrovni.

Proto abychom nevycházeli jen z našich domněnek, jsme přišli s nápadem uskutečnit anketu, která by ukázala jak na tom vlastně naši spoluobčané jsou. Cílem ankety tedy bylo zjistit u náhodně vybraných občanů úroveň jejich
informovanosti a jejich přístup k ochraně vlastního zdraví a majetku.

Dotazování probíhalo doslova na ulicích v průběhu třech měsíců roku 2007, a to ve čtyřech městech Moravskoslezského kraje. Konkrétně se jednalo o města Ostrava, Opava, Krnov a samozřejmě náš domovský Hradec nad Moravicí.

Otázky zněly:

1. Jaké je číslo na hasiče?
2. Jakým hasícím přístrojem se hasí zařízení pod napětím?
3. Máte v domácnosti instalován požární hlásič?
4. Máte v domácnosti (automobilu) hasící přístroj?
5. Myslíte si, že jsou dobrovolní hasiči potřební?
6. Měly by být ženy u jednotek (výjezdu) profesionálních hasičů?

Kompletní anketu máte ke stažení zde, její výsledky jsou opravdu zajímavé.

Otázky byly vybrány podle našeho úsudku a nápadu. Myslíme si, že jsou velice zajímavé a ještě zajímavější jsou samotné výsledky. Jejich posouzení necháme na Vás. Druhotným cílem této ankety bylo vyvolat diskusi o těchto otázkách, ať již jsou pro někoho zajímavé, nepříjemné, nebo dokonce nesmyslné. Neváhejte se na nás v případě jakéhokoliv názoru, připomínky či podnětu obrátit. Budeme velice rádi, když dojde k veřejné diskusi.

Nemyslíme si, že jsou tyto otázky nějak světové, nebo nové, ale nyní jsou podloženy vstupními daty, které jim dávají určitou váhu a o to nám šlo. Zvažujeme, že v případě zájmu bychom anketu opakovali ve více městech, tak aby měla větší vypovídací hodnotu. Pokud by jste se chtěli také podílet neváhejte nás kontaktovat. Zároveň tímto děkujeme všem, kteří nám s realizací ankety pomohli.Za pracovní tým

Martin „Bandy“ BanasHasičský sbor Hradec nad Moravicí, MHJ Pod Hanuší 473, 747 41 Hradec nad Moravicí

Web: www.hasicihradec.cz

E-mail: hasicihradec@hasicihradec.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za redakci Požárů nás nejvíce zarazilo vysoké procentuální číslo respondentů, neznalých telefonní spojení na hasičský sbor a jeho tísňovou linku.

V průměru číslo 150 neznalo 33,4% dotázaných, což je z našeho pohledu velmi zarážející.-wap-
Sdílet