Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První nové Terrno na Ostravsku

V Pátek 7. března 2008 od 17.00 hodin proběhlo v Radvanicích slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky TATRA 815 4×4.2 CAS 20 – S-2-T Terrno s nástavbou od společnosti THT Polička s.r.o jednotce Sboru dobrovolných hasičů Ostrava Radvanice (JPO II).

Akci pořádal Městský obvod Radvanice a Bartovice společně se sborem dobrovolných hasičů Radvanice. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci dodavatele vozidla, ředitel společnosti THT Polička s.r.o Ing. Stanislav Červený, obchodní ředitel Jaroslav Lorenc, který měl osobní dohled nad výrobou vozidla., ředitel odboru Integrovaného záchranného systému HZS MSK plk.ing. Jiří Šindler, vedoucí strojní služby HZS MSK Ivo Šamal, člen rady města Ostravy Milan Vébr, náměstek krajského starosty SH ČMS Stanislav Kotrc , čestný starosta Okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Stanislav Sovinský a starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice Břetislav Blažek.

Celá akce se odehrála v nádvoří radnice, jehož nedílnou součástí je i hasičská zbrojnice. Program zahájil v 16:30 hodin 30 člený orchestr Vítkovák a v 17:00 hodin pak slavnostní nástup jednotky Sboru dobrovolných hasičů Radvanice. Po slavnostním projevu starosty městského obvodu Radvanice a Bartovice Břetislava Blažka byli ocenění čestnou plaketou tři členové sboru ing. Jiří Špetík, Martin Tomáš a Aleš Boháč, kteří zachránili život jednoho z týmu stolních tenistů, který při tréninku zkolaboval. Podle vyjádření lékařů fakultní nemocnice měla jejich předlékařská první pomoc v podobě umělého dýchání a masáži srdce zásadní vliv na navrácení do života.

Dále následovaly další projevy hostů s přáním ať vozidlo slouží a vždy doveze jednotku nejen k zásahu ale i zpět na základnu, což podtrhl i ředitel společnosti THT Polička s.r.o. Ing. Stanislav Červený. Náš pan farář církve římskokatolické v Radvancích Mgr. Marek Jargus požehnal tomuto vozidlu. V modlitbě věnované této příležitosti zmínil mimo jiné oheň jako věčný živel a hasiče jako bojovníky se všemi špatnými živly. Starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice pak přivítal vozidlo speciální slivovici určenou výhradně k vítaní hasičských vozidel Tatra zvanou „Tatrovice“ a předal starostovi sboru Pavlu Šebestovi symbolický klíč od nového vozidla. Závěrem si vzal slovo starosta sboru a poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci této akce, zejména pak, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezské kraje jmenovitě, vedoucímu technické služby Mirku Twrdému a vedoucímu strojní služby Ivo Šamalovi za pomoc, kterou věnovali při přípravě a vlastní realizací této akce, Statutárnímu městu Ostrava za finance a společnosti THT Polička s.r.o. za precizní zhotovení vozidla. Jako výraz poděkování za SDH předal starosta sboru pamětní plakety připomínající pro náš sbor tak významný den. Kronikář SDH zapíše tento den jako den, kdy bylo sboru přiděleno v historii 112 let vůbec poprvé nové vozidlo.

Nová cisterna bude sloužit jako prvotní zásahové vozidlo, které nahradí dosavadní zapůjčený automobil CAS 27 Dennis Sabre, který byl z důvodu výstavby dálnice a zajištění bezpečnosti na dálnici vrácen HZSMSK. Na nákup nového vozidla v hodnotě 7.5 milionu korun byla v dubnu loňského roku přidělená státní dotace ve výši dvou milionu korun a zbytek 5.5 milionu korun zaplatilo Statutární město Ostrava.Za SDH Ostrava Radvanice Tomáš Pluta

www.sdhradvanice.cz

-wap-
Sdílet