Neděle 18. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sbor dobrovolných hasičů v obci Březka u Velké Bíteše oslavil 65. výročí od založení

Dne 4. října 2014 oslavil sbor dobrovolných hasičů v obci Březka u Velké Bíteše 65. výročí svého založení. Sbor patří mezi nejmladší v okrese Žďár nad Sázavou. Slavnostní schůze proběhla v sobotním podvečeru v Brezce čp. 7 – Kovárna.

Slavnostní schůzi zahájil br. Burian Miroslav a přivítal přítomné starosty a velitele okolních sborů a vzácné hosty. Všichni přítomní vzdali čest památce zesnulých hasičů minutou ticha. V úvodu br. Burian Pavel ml. seznámil s historií obce a sboru. Následovalo předání ocenění zasloužilým členům sboru za vykonanou práci v požární ochraně.

Dále proběhly zdravice hostí. Za okrsek Velká Bíteš vystoupil okrskový starosta br. Ludvík Zavřel, okrskový velitel br. Petr Fousek, za výkonný výbor OSH ČMS Žďár nad Sázavou pozdravil schůzi garant okrsku br. Jiří Klusák a předal „Pamětní list“ OSH Žďár nad Sázavou jako výraz ocenění za jejich úspěšnou činnost na úseku požární ochrany.

Po občerstvení proběhl společenský večer. K tanci a dobré náladě hrála skupina LOS VALOS.

Březka je malá vesnice, část města Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se asi 4,5 km na západ od Velké Bíteše. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 adres. K 1. 1. 2014 v obci trvale žilo 93 obyvatel (70 dospělých a 23 dětí). Březka leží v katastrálním území Březka u Velké Bíteše o rozloze 3,93 km2.

Záznamy o založení SDH nejsou a kronika nebyla vedena. Proto zpráva o historii sboru byla zpracována podle vyjádření několika pamětníků. Sbor byl založen v roce 1949 za účasti všech přihlášených 29 zakládajících členů. Prvním starostou sboru byl zvolen Jan Šilhan čp. 8, velitelem Jan Janšta čp. 9 a strojníkem Jaroslav Šilhan čp. 11. Tito funkcionáři v prvním výboru byli vesměs zemědělci.

Ihned po založení byla koupena za finanční podpory obce, sboru a za příspěvky občanů motorová stříkačka PPS 8. V pozdější době byla sboru přidělena motorová stříkačka PPS 12. Motorové stříkačky byly nejdříve uskladněny v prostorách domu čp. 3. Hasičská zbrojnice byla postavena své pomocí v roce 1973 a stříkačky byly do ní ihned přemístěny. Sbor se pečlivě staral o údržbu a pohotovost požární techniky a o odbornou přípravu svých členů.

Rok 1950 byl změnou v hasičském životě. Sbory se staly výkonnými orgány Národních výborů. Probíhala pravidelná praktická cvičení, teoretická školení a cvičení sborů. V roce 1951 byl dle směrnic utvořen požární sbor a tím zanikl starý název: Hasičský sbor. Nový zněl: místní jednota československého hasičstva.

V roce 1953 byl sbor přejmenován na Místní jednotu Československého svazu požární ochrany. Od té doby byl zaveden pro členy v požární ochraně, název „požárník“. Pojem „hasič“ začalo být hanlivým pojmenováním. V roce 1970 se opět změnil název na Základní organizaci Svazu požární ochrany.

Zúčastňoval se cvičení a soutěží v rámci okrsku. Prováděl pravidelně ročně požární kontroly v obytných a hospodářských budovách občanů a spolupracoval s vedením obce při budování potřebných zařízení pro PO i pro občany. V roce 1990 se snad naposledy změnil název na Sbor dobrovolných hasičů a z požárníků se opět staly hasiči.

Na výročních schůzích byly pravidelně prováděny volby nových funkcionářů, doklady o tom se však nezachovaly. Rovněž tak se měnila i členská základna.

Současný výbor:

  • STAROSTA: Burian Miroslav
  • VELITEL JEDNOTKY: Burian Pavel
  • STROJNÍK: Burian Václav
  • POKLADNÍK: Koza Josef

Jednotka je zařazena do kategorie JPO V.

  • VELITEL: Burian Pavel
  • ZÁSTUPCE: Burian Miroslav
  • STROJNÍK: Burian Václav
  • ČLENOVÉ: Dvořáček Petr, Koza Milan

Po svém založení byl začleněn pod Okresní hasičskou jednotu Velké Meziříčí č. 19, obvod II Velká Bíteš do r. 1949, OV ČSPO Velká Bíteš 1949–1960 a od roku 1960 byl sbor začleněn do 2 okrsku XII. obvodu Velká Bíteš. Od roku 1975 – 1980 SPO spadá do okrsku Velká Bíteš. V letech 1980 – 1990 spadá pod Městský požární výbor SPO ve Velké Bíteši. Po roce 1990 opět pod okrsek Velká Bíteš

Burian Miroslav, David Dvořáček
Sdílet