Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Brněnští hasiči cvičili vyhledávání osob

Dne 4. 3. 2008 proběhlo noční praktické instrukčně – metodické zaměstnání zaměřené na vyhledávání, vyprošťování, třídění a transport zraněných osob z rozsáhlých zřícených objektů.

Akce proběhla na bývalém zimním stadionu v Brně, který je v současné době před demolicí, což umožňuje simulovat různé druhy činností, se kterými se mohou hasiči při praktických zásazích setkat. Do výcviku se zapojili příslušníci ze všech pěti požárních stanic dislokovaných na území města Brna a dvě desítky figurantů z Vyšší zdravotnické školy Josefa Podsedníka.

Na místě postupně cvičila dvě lezecká družstva z požární stanice Lidická a čtyři družstva hasičů z požárních stanic Přehrada, BVV, Starý Lískovec a Slatina,

Výcvik byl rozdělen do tří základních oblastí:

1. prohledávání rozsáhlého prostoru zimního stadionu s následným tříděním zraněných osob pomocí metody „START“ a transportem do ošetřovacího stanoviště

2. prohledávání prostor, do kterých nebylo možno proniknout běžnými vstupy, pomocí štěrbinové kamery, následné vyproštění takto nalezených osob přes průrazy vytvořené ve svislých a vodorovných stavebních konstrukcích

3. umístění kontejneru nouzového přežití, stavba záchranných stanů, které byly využívány jako provizorní ošetřovny zachráněných osob a zároveň jako týlové stanoviště pro zasahující hasiče,

Smyslem výcviku bylo prakticky procvičit součinnost mezi jednotlivými požárními stanicemi. Proto nebyl výcvik dopředu přesně naplánován, ale byl přizpůsoben aktuální situaci na místě, což kladlo vysoké nároky na rozhodovací proces jednotlivých velitelů.

Podobné výcviky zaměřené na součinnost požárních stanic budou i v budoucnu pokračovat.por.Bc.Tomáš Richter
PS Brno-Lidická
HZS Jihomoravského kraje-kaw-
Sdílet