Neděle 11. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově oslavil 120 let, program byl určen široké veřejnosti

Na základě výňatků z knih, protokolů ze schůzí a vyprávění nejstarších členů naší organizace lze doložit, že dobrovolný hasičský sbor v Lichnově vznikl počátkem května roku 1894. Dne 24. května 1894 byla svolána ustavující valná hromada, na které se dalo zapsat 55 občanů za členy činné a 13 občanů za členy přispívající.

Po několika letech velikého zájmu došlo v mladém hasičském sboru k určité stagnaci a v roce 1910 se dokonce zdálo, že se rozpadne. V roce 1914 vypukla 1. světová válka, byla vyhlášena mobilizace a 19 členů muselo opustit sbor. Z 19 členů, kteří museli narukovat, se vrátilo pouze 12, 7 jich padlo.

Značně oslabený hasičský sbor svolal na 2. července 1918 první poválečnou valnou hromadu za účasti 16 zbylých členů. Na této první schůzi se dalo zapsat do sboru dalších 16 občanů

Po vyhlášení mobilizace v roce 1939 přišly další těžké chvíle. Po skončení 2. světové války Začala nová epocha sboru dobrovolných hasičů v Lichnově. Dne 29. září 1948 stavba nové zbrojnice zahájena. Stavba byla dokončena v roce 1950 s nákladem 800 tisíc korun.

V roce 2012 se podařilo omladit náš sbor. Dala se dohromady skupina dětí, která se zajímá o hasičskou práci. Kolektiv se pravidelně schází a zúčastňuje se hasičských soutěží.

Celý rok 2014 byl ve znamení příprav na toto významné výročí. Počátkem roku proběhl hasičský ples, v měsíci květnu oslavy sv. Floriana se slavnostním požehnáním jeho sošky. Tato pak byla umístěna do výklenku na hasičském domě. V měsíci červnu se uskutečnila akce u příležitosti svatojánské noci pod názvem „Pálení metel“. Tato akce patřila k tradičním činnostem sboru.

Celoroční činnost pak vyvrcholila dne 4. 10. 2014. Dopoledne se v místním kulturním domě uskutečnila slavnostní schůze. Tato proběhla nejen za účasti členů SDH Lichnov, ale také za účasti zástupců okolních hasičských sborů, zástupců místních sdružení, zástupců obce Lichnov a OSH Nový Jičín. Na schůzi byly mimo jiné předány ocenění zasloužilým členům SDH Lichnov. Poté byly předány upomínkové předměty zástupcům SDH Tichá, SDH Frenštát pod Radhoštěm, SDH Kunčice pod Ondřejníkem, SDH Tichá, SDH Trojanovice a SDH Veřovice. Upomínkové předměty byly rovněž předány zástupci OSH Nový Jičín a obci Lichnov. Odpoledne pokračovaly oslavy programem určeným široké veřejnosti.

Na prostranství před hasičským domem bylo možno shlédnout jak historickou, tak soudobou hasičskou techniku. Návštěvníci si měli jedinečnou příležitost si zblízka prohlédnout různé typy hasičských zásahových vozidel. Zvláštní pozornost pak vzbuzovalo hasičské kolo. V rámci představení hasičské techniky bylo možno shlédnout motorové stříkačky (přenosné, pojízdné) od nejstarších až po nejnovější.

V nedávno zrekonstruovaném hasičském domě pak měli možnost návštěvníci se seznámit s historií hasičského sboru v Lichnově. Bylo možno shlédnout řadu fotografií, historického a současného vybavení jak soutěžních družstev, tak zásahové jednotky (přilby, obleky, hadice,….). Rovněž zde byly presentovány úspěchy mladých hasičů, soutěžního kolektivu mužů a žen.

V průběhu odpoledne mohli být diváci účastni ukázky vyproštění zraněné osoby při dopravní nehodě. Tuto velice atraktivní podívanou předvedli hasiči z Frenštátu pod Radhoštěm.

Večer pak proběhla v kulturním domě taneční zábava se skupinou Koprock.

Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově má za sebou 120 let obětavé práce stovek dobrovolníků z řad obyčejných lidí. Právě jim patří veliké poděkování. Zvláštní díky pak patří zejména těm, kteří se starali a starají o výchovu mladé generace. Rovněž se sluší poděkovat těm, kteří na sebe převzali břemeno zodpovědnosti při vedení sboru a zajištění jeho fungování. Přejme si, aby i další generace rozvíjela myšlenku dobrovolného hasičství v duchu hesla „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.

Sdílet