Čtvrtek 15. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 17/P: Požáry na stavbách

Hašení požáru může být ztíženo neexistencí nástupních ploch zejména pro výškovou požární techniku, nedostatkem požární vody, špatným přístupem k objektu stavby, dočasnými stavbami, chybějící dokumentací zdolávání požáru.

Zásah může komplikovat nedostatečně zajištěná organizace požární ochrany na stavbě, nejasné kompetenčními vztahy a odpovědnost a obtížné zjištění potřebných informací pro vedení zásahu (neznalost přítomných osob o stavbě, přítomnost cizinců).

Při hašení požáru na stavbách je třeba:

  1. nasadit proudy tak, aby se zabránilo šíření požáru po lešení, bednění a ostatních dočasných konstrukcích, schodišťovými prostory, otvory ve stropech, ve stěnách a přepážkách, po skladovaném nebo dočasně uloženém materiálu, obalech a po jiných hořlavých materiálech vytvářejících požární mosty, případně ve vhodných místech organizovat požární obranu,
  2. zabezpečit ochranu nosných konstrukcí lešení, schodů, přechodů a konstrukcí zajišťující stabilitu,
  3. stanoviště proudů určit, tak aby byla zabezpečena možnost ústupu,
  4. dle možnosti
    • provádět zásah v úzké spolupráci s vedoucími pracovníky stavby,
    • využít požární výškovou techniku,
    • zajistit ochranu uskladněného materiálu, případně jeho evakuaci.
Sdílet
Přiložené soubory
P.17 Stavby.pdf zobrazit online PDF 177 kB