Středa 21. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky proběhlo v prostorách Trojského zámku v Praze

Ve čtvrtek 23. října 2014 od 10,00 hodin byly v prostorách Trojského zámku v Praze předány medaile Hasičského záchranného sboru České republiky. Tato ocenění se udělují u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu. Ministr vnitra udělil čtyři medaile za statečnost.


Oceněnými za statečnost byli:

Libor Skácel – občan Zlínského kraje
Dne 31. 1. 2014 v nočních hodinách došlo k požáru přístřešku v Kvasicích, který obývali dva bezdomovci. Pan Skácel tento požár zpozoroval a při bližším průzkumu zjistil, že se na místě požáru nacházejí dva lidé. Jeden z nich se přitom nedokázal vlastními silami vyprostit z hořícího spacího pytle. Pan Skácel nezaváhal a s nasazením vlastního života přeběhl přes šlehající plameny po zídce za hořícím přístřeškem, seskočil z této zídky a vlastníma rukama vyprostil člověka z tavícího se spacího pytle. Sám při tom utrpěl popáleniny na rukách a musel být ošetřen.

Jakub Voharek- občan Olomouckého kraje
Dne 17. 3. 2014 ráno se pan Jakub Voharek shromáždil spolu s kolegy v šatně, kde probíhalo rozdělování pracovních úkolů. Jeden z přítomných dělníků se snažil zatopit v kamnech a při této činnosti došlo ke vznícení hořlavé kapaliny v kanystru. Hořící kanystr chtěl tento pracovník vyhodit oknem ven z místnosti, benzín se však rozlil a začal hořet i na podlaze šatny. Zřejmě vlivem tlakové vlny při explozivním zahoření benzínových par došlo k silnému zabouchnutí vstupních dveří do místnosti šatny a k rychlému zakouření celého prostoru místnosti. Pan Voharek zachoval chladnou hlavu a začal duchapřítomně jednat. Jelikož byl od kamen a ohniska požáru nejdále, podařilo se mu nalézt okno a vyskočit z výšky cca 6 m do hromady písku. Aby se dostal k zabouchnutým dveřím od místnosti šatny, musel oběhnout celý objekt. Dveře nešly běžný způsobem otevřít a tak je pak Voharek násilným způsobem páčil a poté vyrazil. Tím zpřístupnil únikovou cestu z prostoru šatny a všichni uvěznění pracovníci mohli opustit hořící místnost. Pan Voharek svým činem jednoznačně zachránil život pěti kolegům, kteří utrpěli popáleniny.

nprap. David Bauer – příslušník HZS Libereckého kraje
Dne 27. 10. 2012 v 19,05 hod. přijalo OPIS ÚO Česká Lípa zprávu o mimořádné události, kdy se na komínovém tělese vysokém 80 m u bývalé kotelny v České Lípě nacházela žena, která měla v úmyslu spáchat sebevraždu. Nprap. David Bauer při exponovaném výstupu, kde hrozilo akutní nebezpečí stržení lezce padající ženou, vystoupil k ohrožené osobě. V tu chvíli mentálně vyčerpaná žena upadla do bezvědomí a spadla na zachraňujícího hasiče. Nprap. David Bauer využil své zkušenosti, praktické dovednosti a zejména fyzické schopnosti a podařilo se mu udržet ženu v nestabilní poloze až do vystoupání druhého lezce na místo. Žena opakovaně upadala do bezvědomí a odmítala spolupracovat. Nebezpečný prostor byl značně omezený a neumožňoval současnou činnost obou záchranářů. S extrémním vypětím sil a za přispění osobní odvahy nprap. Davida Bauera se podařilo více než 3 hodiny trvající záchrannou akci úspěšně dokončit.

nstržm. Jakub Štyller – příslušník HZS Středočeského kraje
Dne 29. 6. 2014 vyjela jednotka stanice HZS Mělník k dopravní nehodě osobního automobilu do obce Medonosy. Během jízdy k zásahu došlo k dopravní nehodě jednotky HZS Mělník, kdy nstržm. Jakub Štyller, byť sám otřesen a pohmožděn, okamžitě zahájil záchranné práce příslušníků v automobilu CAS – 24 Tatra 815. Do příjezdu Zdravotnické záchranné služby nstržm. Jakub Štyller neváhal nasadit vlastní život pro záchranu ostatních tří příslušníků, kteří utrpěli těžká zranění. Pracoval přesně a profesionálně až do doby, kdy byl sám odvezen do nemocnice.

Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba udělil ještě dalších 67 medailí „Za zásluhy o bezpečnost“ a „Za věrnost I. stupně“, „Čestné medaile HZS ČR“ a „Plakety HZS ČR“.

Medaile za zásluhy „O bezpečnost“ náleží oceněným z řad příslušníků HZS ČR i dalších složek IZS, zaměstnanců veřejné správy i podniků a členů dobrovolných jednotek požární ochrany obce za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí a osobní iniciativu o rozvoj HZS ČR.

Medaile HZS ČR „Za věrnost I. stupně“ se uděluje příslušníkům hasičského sboru za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání služebního poměru více než 30 let.

Čestná medaile HZS ČR je udělována příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy i právnickým osobám za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR. Čestné medaile byly uděleny i osmi významným osobnostem uvnitř HZS ČR.

Plaketa HZS ČR byla udělena právnickým i fyzickým osobám za činnosti, kterými se významně podíleli na zabezpečení požární ochrany, ochrany obyvatelstva, ochrany majetku a prosazování dobrého jména HZS ČR.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet