Neděle 11. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prezident republiky jmenoval Františka Zadinu do hodnosti brigádního generála

V úterý dne 28. října 2014 při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa jmenoval prezident republiky Miloš Zeman náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení plk. Ing. Františka Zadinu do hodnosti brigádního generála.

Dvaapadesátiletý plk. Ing. František Zadina vystudoval techniku požární ochrany a bezpečnost průmyslu na Vysoké škole báňské v Ostravě, v oblasti požární ochrany pracuje na různých pozicích již od roku 1985. Je ženatý a má syna.

Do dosavadní funkce nastoupil v roce 2008 z pozice náměstka ředitele HZS kraje Vysočina.

Podle služebního zákona, který nabyl účinnosti od 1. 1. 2007, se již nepovyšuje do vyšší služební hodnosti po odsloužení stanoveného počtu let v předcházející hodnosti, jak tomu bylo před rokem 2007, ale hodnostní označení je pevně spjato se služební hodností, tedy vykonávanou funkcí.

Do hodnosti generálské může služebním zákonem stanovené služební funkcionáře jmenovat na návrh vlády pouze prezident republiky.

František Zadina je v pořadí celkem čtvrtým generálem Hasičského záchranného sboru. Před ním si povýšení z rukou prezidenta převzal bývalý generální ředitel Miroslav Štěpán, náměstek generálního ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Miloš Svoboda a dosavadní generální ředitel Drahoslav Ryba.

Sdílet