Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Trojstranná skupina Příhraničního krizového řízení se sešla v Jelení Hoře

Místem prvního jednání trojstranné skupiny EUREX Přeshraniční krizové řízení ERN Neisse – Nisa – Nysa v roce 2008 se 17. března stala opět nová požární stanice profesionálních hasičů v polské Jelení Hoře.

Schůzka skupiny proběhla pod vedením nově zvoleného předsedy, tentokrát z řad české části, Mgr. Rudolfa Broulíka, který je vedoucím oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. Na jednání byl pozván i zástupce polského ministerstva vnitra pan Florian Nauczyk a zástupkyně 8. základní školy v Jelení Hoře, která je organizátorem soutěže pro děti „Učíme se bezpečně žít".

Práci na „Zásahovém dokumentu" zatím pozdrželo několik změn na polské i německé straně. Vstupem Polska do Schengenského prostoru došlo v loňském roce ke změnám v příhraniční spolupráci v krizovém řízení a probíhá novelizace zákona o krizovém řízení. Na základě tohoto zákona dojde k dalšímu rozpracování krajských krizových plánů. Na německé straně dojde v letošním roce také k několika zásadním změnám, především v územním uspořádání. 1. srpna 2008 mají vzniknout dva nové okresy Svobodného státu Sasko, Görlitz a Bautzen, které budou kopírovat celé příhraniční území české části Euroregionu Nisa. Německá strana také čeká na vyjádření ministerstva vnitra a dořešení situace okolo programu DISMA.

Zástupce okresu Löbau-Zittau pan Wolf podotkl, že prozatím nedošlo k uzavření Dohody o poskytnutí pomoci a o spolupráci v rámci protipožární ochrany mezi Libereckým krajem a okresy Löbau-Zittau a Bautzen. Hlavní problém vidí zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v prozatímním nedořešení pojištění zasahujících hasičů v zahraničí. Zatím není vyřešena otázka, kdo by nesl finanční náklady spojené s případným zraněním, či úmrtím hasiče při zásahu v příhraniční oblasti.

Na česko – polské straně jsou připraveny dokumenty k podání dvou projektů do programu Evropské unie Cíl 3, které by měly řešit požadavky měst a obcí na vybavení jednotek požární ochrany technikou a vytvoření programu na pomoc v krizovém řízení v ČR a Polsku.

Dalším bodem jednání byla soutěž dětí „Učím se bezpečně žít", která probíhá v Polsku již několik let. Paní učitelky ze 8. základní školy v Jelení Hoře seznámily přítomné s podmínkami soutěže. V letošním roce proběhne již 8. ročník této soutěže, která je rozdělena do 4 věkových kategorií a 5-ti různých disciplín, např. první pomoc, bezpečnost všedního dne, bezpečnost o prázdninách, atd. Této části se účastní děti polských základních škol. Letos bude soutěž již podruhé uspořádána v jedné části také jako mezinárodní. Za Českou republiku i Německo budou nominovány skupiny žáků základních škol ve věkové kategorii 7 – 10 let, které budou letos soutěžit v teoretických i praktických otázkách první pomoci.

Příští setkání všech tří stran by se mělo konat 16. června 2008 v německé Žitavě.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková


-swo-
Sdílet