Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ve Frýdku–Místku proběhl Nástupní odborný výcvik pro příslušníky HZS ČR a pro zaměstnance a členy jednotek HZS podniků, SDH podniků a SDH obcí

V pátek 17. 10. 2014 proběhlo slavnostní předání osvědčení o odborné způsobilosti absolventům vzdělávacího programu Nástupní odborný výcvik, který probíhal ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR – středisku Frýdek-Místek v období 1. 9. – 17. 10. 2014.

Nástupní odborný výcvik (NOV) je základní odbornou přípravou zaměstnanců a členů zařazených v jednotkách HZS podniků, SDH podniků nebo SDH obcí na funkci hasič a vykonávajících službu v jednotkách jako svoje zaměstnání v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kteří do pracovního poměru nenastoupili s platným osvědčením o odborné způsobilosti, získaným absolvováním studia na SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku, studia a Ověřovacího studijního programu na vysoké škole včetně kurzu Vstupní příprava pro VŠ, nebo studia na některé z mimoresortních středních odborných škol, které poskytují vzdělání v oboru Strojník požární ochrany.

Tento vzdělávací program je dále určen pro příslušníky HZS ČR, kteří absolvovali kurz Základní odborná příprava (ZOP), Nástupní odborný výcvik III (NOV III) nebo vzdělávací program k získání odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR, kteří nevykonávají samostatně službu při zdolávání požárů (VPP nebo VPP II) a kteří se připravují na výkon funkce v jednotce PO. Vzdělávací program NOV je dále určen pro studující, kteří v rámci vysokoškolského studia absolvovali teoretickou část Ověřovacího studijního programu, avšak neabsolvovali v jeho rámci kurz Vstupní příprava pro VŠ ve vzdělávacím zařízení MV – generálního ředitelství HZS ČR v délce 4 týdnů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je připravit studující teoreticky a prakticky v rozsahu normy znalostí pro funkci hasič k samostatnému výkonu služby při zdolávání požárů. Absolventům Ověřovacího studijního programu má umožnit splnit podmínku absolvování Vstupní přípravy pro VŠ, stanovenou pro splnění požadavků k získání Osvědčení o odborné způsobilosti v rámci Ověřovacího studijního programu.

Absolvent vzdělávacího programu je schopen samostatného výkonu služby při zdolávání požárů, má potřebné znalosti a dovednosti k plnění standardních úkolů, stanovených jednotkám PO a získal spolehlivé návyky pro typické činnosti výkonu služby ve funkci hasič a starší hasič samostatně i v družstvu. V rámci studia získá studující základní informace o činnosti složek integrovaného záchranného systému a o zapojení zaměstnanců HZS podniků a členů SDH podniků a obcí do tohoto systému.

Časová dotace vzdělávacího programu je celkem 280 hodin (7 týdnů) a obsahuje předměty:
• Zdravotní příprava a psychologická příprava (19 hod.)
• Základy práva a organizace (6 hod.)
• Zdolávání mimořádných událostí (45 hod.)
• Prevence (8 hod.)
• Technické prostředky a zařízení (33 hod.)
• Technický a pořadový výcvik (144 hod.)
• Spojení a komunikace v požární ochraně (7 hod.)
• Organizační část kurzu – zahájení kurzu, závěrečné zkoušky a ukončení kurzu (17 hod.)

Do další činnosti přejeme novým absolventům NOV hodně sil a zdraví, radost a uspokojení z vykonávané práce a nezbytnou podporu ze strany rodiny.

text: kpt. Mgr. Pavel Hurta
foto: kpt. Ing. Jiří Rogowski, absolventi NOV
video: kpt. Ing. Jiří Rogowski
Sdílet