Pátek 23. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení PREPARATION 2014 prověřilo český USAR tým, který bude v roce 2015 obhajovat certifikát INSARAG

V Kaznějově proběhlo cvičení s cílem ověřit připravenost těžkého USAR odřadu ČR (CZERT USAR) na splnění požadavků dle mezinárodní metodiky INSARAG včetně obhajoby certifikátu v roce 2015.

Dne 3. listopadu 2014 ve 23:00 hod místního času (23 UTC) zasáhlo evropskou zemi Kaznějovsko ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy škály. Epicentrum zemětřesení bylo ve hloubce 19km a vzdáleno 30km severně od hlavního města Pilsen. Nejvíce postižen je region Plasko a jeho hlavní průmyslová oblast v obci Kaznějov.

Následkem zemětřesení došlo k totální destrukci většiny budov městské aglomerace a přilehlých průmyslových oblastí, u zbylých stojících objektů je předpoklad vážného narušení stability. Je reálný předpoklad zavalení velkého počtu osob pod troskami budov. Zemětřesení vážně narušilo infrastrukturu v celé oblasti včetně dodávek vody a narušení energetických sítí. Přeživší osoby se vlastními silami snaží vyhledat a zachránit pohřešované a zavalené osoby.

Kaznějovsko je země ve střední Evropě, která není členem EU, EHP ani NATO. V brzkých ranních hodinách dne 4. listopadu vyhlásilo Kaznějovsko stav nebezpečí pro celé území státu. Je svolán krizový štáb prezidenta republiky, jakožto nejvyšší koordinační orgán záchranných prací v zemi. Veškeré záchranné složky státu byly aktivovány a působí nepřetržitě v nejvíce postižených oblastech.

Republika Kaznějovsko však nemá dostatečné zdroje vlastních sil a prostředků pro zvládnutí situace, a proto se rozhodla požádat o zahraniční pomoc prostřednictvím mezinárodních organizací (UN-OCHA a EU). Na základě této žádosti MV-generální ředitelství HZS ČR aktivovalo CZERT USAR. Zahraniční záchranné týmy prováděly vyhledávání a záchranu obětí katastrofy na místě mimořádné události ve spolupráci se záchrannými složkami republiky Kaznějovsko.

Přečtěte siUrban Search And Rescue - USAR týmy jsou připraveny pomáhat po celém světě

V místě mimořádné události koordinovaly záchranné práce místní orgány (Local Emergency Management Authority, dále jen „LEMA"), vzhledem k předpokládanému příjezdu zahraničních záchranných jednotek bylo nezbytné, aby první USAR jednotka v místě mimořádné události zřídila příjmové centrum pro příjem mezinárodní pomoci (Reception/De­parture Centre) a centrum pro koordinaci nasazení mezinárodní pomoci (On-Site Operations and Coordination Centre). Pro celé území Kaznějovska byl vyhlášený první UN Security, minimální ohrožení.


Označení zavalené osoby:
Psovod nstržm. Pavel Málek HZS Libereckého kraje a pes Charlie

Cvičení bylo koncipováno jako taktické cvičení v rámci složek IZS za účasti CZERT USAR (dle metodiky INSARAG). Rozsah cvičení se předpokládá na strategické, operační i taktické úrovni. Cvičení bylo zahájeno na OPIS MV – GŘ HZS ČR, kde byla přijata žádost o pomoc v dané postižené zemi ze strany ERCC.

Na základě těchto informací byl řídícím důstojníkem MV – GR HZS ČR aktivován štáb GŘ HZS ČR, podskupina pro vyslání záchranářské pomoci do zahraničí, který rozhodl o nabídce poskytnutí humanitární pomoci postižené zemi formou vyslání záchranné jednotky – CZERT USAR, jehož specializací je vyhledání a záchrana osob ze zřícených budov v městské zástavbě.

Cvičení probíhalo praktickou (dynamickou) činností v terénu za použití figurantů a figurín představujících zraněné nebo mrtvé osoby. Oběti mimořádné události byly vyhledány a vyproštěny ze sutin zřícených budov; u vyproštěných osob nebyla prováděna následná zdravotnická pomoc.

Sdílet