Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči na Zlínsku chtějí peníze za zneužití výjezdu

Dne 25. 3. 2008 uplynuly dva měsíce od doby, kdy HZS Zlínského kraje upozornil veřejnost na nový přístup hasičů u zásahů. Citlivé téma o boji profesionálních hasičů ze Zlínského kraje proti zneužívání výjezdů jednotek, proti vykonávání prací nad rámec zákonných povinností a proti mýtu o levné pracovní síle, je možné posuzovat už s odstupem uplynulých dvou měsíců.

Velitelé zásahů byli poučeni o dodržování zákonných povinností u jednotlivých případů, aby se zabránilo zneužívání jednotky k pracím, které nám nepřísluší nebo k činnostem, které nemusíme vykonávat. V této souvislosti je zde i možnost, že v určitých případech může dojít i ke zpoplatnění likvidačních nebo obnovovacích prací. Podrobnosti – zde.

Prioritou HZS Zlínského kraje však není vybírání poplatků za služby mimo zásah, protože do tohoto cílového stavu vůbec nechceme nechat jednotku dojít. Naopak. Snahou je dělat jen své povinnosti a ostatní práce přenechávat jiným organizacím, specializovaným firmám nebo některé vybrané zásahy i jednotkám dobrovolných hasičů.

Nový přístup uplatněn u desítek zásahů

Během dvou měsíců zaznamenali profesionální hasiči v kraji na padesát výjezdů, u kterých je markantní tento nový přístup. Nejvíce se zásahy týkají pomoci po dopravních nehodách, kdy hasiči vykonají jen nejnutnější a akutní zásahovou činnost – záchrana osob, pomoc zraněným, zajištění vozidel proti požáru, zamezení úniku provozních kapalin, zabránění ekologickému ohrožení… ale další práce spojené s vyprošťováním vozidel, úklidy silnic, pomoc s odtahem vraků apod. necháváme již specializovaným firmám. Jednotka hasičů tak není blokována i několik hodin, např. při čekání na vyšetření nehody policií nebo při čekání na odtahové služby, ale je připravena k dalším zásahům a pomocím.

Příkladem může být dopravní nehoda na Uherskohradišťsku. Dne 19. 2. 2008 ve 14:52 hod. byli hasiči požádáni o pomoc po havárii nákladního auta v kopcích u Buchlovic. Hasiči na místě zjistili, že po havárii došlo k vysypání nákladu desek přes celou šíři vozovky hlavního tahu. Hasiči pouze uvolnili jeden jízdní pruh, odstranili hlavní překážku a další úklid byl ponechán firmě, která havárii způsobila.

Daleko širší využívání dobrovolných hasičů

Daleko více se také snažíme zapojovat do zásahů jednotky dobrovolných hasičů. Ty už nejsou povolávány jen k požárům, ale velmi často také k technickým zásahům a některé jednotky i k dopravním nehodám. Nejmarkantnější byla jejich pomoc a využitelnost v době větrné smrště na začátku března. Operační důstojníci HZS Zlínského kraje povolávali prioritně na odstraňování spadlých stromů dobrovolné hasiče, kteří jsou vybaveni potřebnou technikou i možností rychlého výjezdu. Ve většině případů tak překážky odstraňovali dobrovolní hasiči a kolegové z profesionálních jednotek byli vysíláni jen na akutní případy a případy s nebezpečím prodlení.

Příkladem nejsou jen zmiňované desítky výjezdů a pomocí dobrovolných hasičů s odstraňováním spadlých stromů, ale např. také pomoc po úniku nebezpečné kyseliny dusičné z cisterny na Kroměřížsku. Na očistu několika kilometrů potřísněné vozovky byly využity cisterny dobrovolných hasičů.

Lidé nemusí mít obavy z volání hasičů

Při některých zjednodušených výkladech našich sdělení mohla veřejnost nabýt mylného dojmu, že hasiči dělají svou práci už jen za peníze a každý výjezd se platí. Nejen, že to není pravda, ale zcela to popírá smysl pomoci profesionálních záchranářů, kteří svou pomoc poskytují ze zákona a zcela zdarma. I nadále platí, že přijímáme každé oznámení o nebezpečí, o požáru, o pomoc v nouzi. Vždy na ohlášený případ vyjedeme a až na místě posoudíme závažnost a akutnost zásahu. Záchranné práce jsou naším základním posláním, které si každý občan platí ze svých daní.

Případy zneužívání hasičů budou trestány

Jedním z hlavních bodů je snaha zabránit zneužívání výjezdů profesionálních hasičů. V minulosti si řada občanů řešila své osobní problémy bezplatnou pomocí hasičů, přičemž se nejednalo o nijak závažné, záchranné nebo akutní situace. Ve snaze bojovat proti těmto nešvarům a mylným představám některých vychytralců budou hasiči do budoucna uplatňovat své zákonné nároky a sankce.

Příkladem je událost ze dne 26. 1. 2008, kdy ve 23:08 hod. byla přijata na tísňové lince žádost o pomoc v nouzi. Čtyřiadvacetiletý mladý muž ohlásil, že si „zabouchl byt, kde na plynovém vařiči ohřívá párky, že se nemůže dostat dovnitř a že hrozí požár nebo únik plynu“.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže s jedním zásahovým vozidlem. Už první kontakt s oznamovatelem před domem nepotvrzoval běžnou reakci doprovázející podobné skutečné události. Hasiči vystoupali k bytu, který měl být otevřen. Velitel zásahu upozornil mladého muže, že pokud se jedná o zneužití výjezdu, tak bude případ řešen ve správním řízení. Oznamovatel potvrdil, že zásah je nutný a jednotka pomocí speciálního nářadí vstupní dveře otevřela. Velitel v doprovodu uživatele vstoupil do bytu a do kuchyně, kde měl být vařící hrnec s jídlem na plynovém sporáku. V kuchyni na plynovém sporáku nebyl žádný hrnec a plynový sporák nebyl vůbec zapálený. Sporák byl uklizený a nepoškozený. Průzkumem bylo zjištěno, že se nejedná o nebezpečí z prodlení a nehrozí žádný požár nebo únik plynu.

Muž byl vykázán z bytu na chodbu domu a na místo byla přivolána hlídka Policie ČR. Byla zjištěna totožnost oznamovatele, policisté byt překontrolovali a poskytli svědectví formou úředního záznamu.

Oznamovatel byl informován o podezření ze zneužití výjezdu hasičů, na což reagoval slovy: „kdybych nenahlásil, že je tam plyn, tak bych vás sem nedostal“. Tím potvrdil, že zásah skutečně nebyl nutný, že jednotka byla zneužita pod smyšlenou legendou a hlavně, že o tom sám byl srozuměn ještě před telefonátem na tísňovou linku i samotným zásahem.

Případ byl postoupen do správního řízení HZS Zlínského kraje, kde ve zkráceném řízení byl mladý muž shledán vinným ze spáchání přestupku na úseku požární ochrany. Za vědomé a bezdůvodné zneužití jednotky požární ochrany a zneužití linky tísňového volání mu byla uložena pokuta ve výši 4.000 Kč. Kromě této sankce vyžadujeme úhradu nákladů na výjezd techniky a mužstva, která se pohybuje kolem šesti tisíc korun. Případ nabyl právní moci.


mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje


-kaw-
Sdílet