Sobota 17. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 19/P: Požáry v objektech textilního průmyslu

Požáry v objektech textilního průmyslu jsou charakterizovány rychlým šířením požáru, snadným rozšířením do dalších podlaží instalačními a výtahovými šachtami, prostupy konstrukcí s dopravníky nebo jinými otvory (ventilační systémy), a to i v důsledku usazeného textilním prachu.

Při hašení požáru v objektech textilního průmyslu je třeba:

 1. provádět hasební zásah s využitím dýchací techniky, zvážit možnost využití přetlakové ventilace,
 2. k hašení využívat roztříštěných vodních proudů, případně střední nebo lehkou pěnu (s ohledem na možnost zvíření prachu a na možnost nasáknutí materiálů vodou) nebo podle možností i provádět proluky ve směru šíření požáru,
 3. pokud hoření probíhá uvnitř balíků a rolí, je vhodné k hašení materiálu použít smáčedlo a pokud tak lze učinit, je lépe hořící balíky evakuovat na bezpečné místo a tam likvidovat hoření nebo nechat vyhořet,
 4. zajistit evakuaci osob z prostor ohrožených zplodinami hoření,
 5. provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou k hašení,
 6. organizovat ochranu cenného zařízení a materiálu nebo organizovat jeho evakuaci,
 7. v případě dlouhotrvajícího požáru provést evakuaci materiálu i v podlaží nad a pod hořícími místnostmi,
 8. kontrolovat stav nosných stavebních konstrukcí, převážně stropů, z hlediska zvýšení jejich zatížení hasební vodou, a dále chránit před požárem základní nosné konstrukce a provádět jejich chlazení, aby nedošlo ke ztrátě jejich nosnosti a stability,
 9. v podlažích nad a v místnostech vedle požárem zasažených místností provádět soustavný průzkum, podle potřeby nasadit proudy k zabránění rozšíření požáru,
 10. průběžně zjišťovat stav konstrukcí v místě požáru, provést kontrolní otevření všech míst, kam by se mohl požár rozšířit, věnovat zvláštní pozornost instalačním a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky,
 11. zajistit dostatečný počet sil a prostředků vzhledem k předpokládanému dlouhotrvajícímu zásahu,
 12. z důvodu velkého vývinu kouře průběžně informovat obyvatele v okolí objektu o situaci a předejít tak možné panice.

Při požárech v objektech textilního průmyslu je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

 1. hoření balíků s bavlnou probíhá i za nedostatku kyslíku, uvnitř je vysoká teplota, při styku s vodou hrozí nebezpečí opaření, při porušení přepásání balíku může dojít k ohrožení hasiče úderem, náhlým zvýšením intenzity hoření a vyvržením hořícího materiálu,
 2. ve skladovacích halách hrozí nebezpečí sesunutí stohovaného materiálu nebo zřícení konstrukcí regálů („domino efekt“) a z toho plynoucího zavalení hasičů nebo zásahových cest,
 3. v dílnách a montážních halách možnost poškození strojů a dalšího zařízení hasební vodou,
 4. možnost náhlého intenzivního vzplanutí hořlavých materiálu a výbuchu zplodin nedokonalého hoření,
 5. vznik paniky následkem silného zakouření,
 6. odříznutí únikových cest požárem,
 7. nebezpečí otravy zplodinami hoření, obtížné provádění průzkumu s ohledem na minimální viditelnost,
 8. intoxikace oděvů zasahujících hasičů toxickými látkami.
Sdílet
Přiložené soubory
P.19 Textil.pdf zobrazit online PDF 180 kB