Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z Uherského Brodu navštívili kolegy ve Slovnaftu Bratislava, v jejich polygonu cvičili nositelé dýchací techniky

V pátek 7. listopadu 2014 vyjelo osm členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod na Slovensko. Jejich cílem byla požární stanice Záchranného hasičského útvaru Slovnaft v Bratislavě. V rámci pravidelného výcviku si zde nositelé dýchací techniky ověřili své schopnosti a noví členové jednotky získali první zkušenosti s dýchací technikou v náročných podmínkách protiplynového polygonu.

Polygon ve Slovnaftu tvoří bludiště přestavitelných klecí, v nichž jsou instalovány různé překážky, např. imitace závalu, poškozeného potrubí, nádoby s nebezpečnou látkou apod. Prostor polygonu je pro potřebu výcviku zakouřen, stresující podmínky vytváří i zvukové a světelné efekty, které věrně imitují podmínky, se kterými se hasiči mohou při zásahu setkat. Úvod výcviku patřil nezbytné teorii a poté vytvořili hasiči dvě čtyřčlenná družstva, v nichž byli zastoupeni nováčci s ostřílenými borci, kteří absolvovali výcvik na polygonu u hasičů v podniku Synthos v Kralupech nad Vltavou v loňském roce.

Úkolem každého družstva bylo nalezení poškozeného potrubí a jeho uzavření. Dále pak hasiči museli z tohoto prostoru vynést barely obsahující nebezpečnou látku. Tento úkol si vyžádal spolupráci celého družstva, protože pronést barely o váze 30 kg přes spleť překážek nebylo vůbec jednoduché. Kromě těchto úkolů si hasiči zopakovali zásady jištění, práce v průzkumné skupině a nesměli ani zapomenout na pravidelnou kontrolu zásoby vzduchu v tlakových lahvích používaných dýchacích přístrojů. Úkol se podařilo splnit oběma družstvům v požadovaném limitu.

Následovala druhá část, kde si hasiči sáhli na dno fyzických sil. Každý musel absolvovat dvou minutovou jízdu na rotopedu, uběhnout 200 m na pohyblivém chodníku rychlostí 7 km za hodinu. Následovala práce s kladivem o hmotnosti 25 kg a závěrečný výstup do 30 m na pohyblivém žebříku. To vše v zásahovém obleku a s dýchacím přístrojem.

Po skončení výcviku následovala prohlídka požární stanice, která patří k největším v bývalém Československu. Role průvodce se ujal velitel sloužící směny, který brodské dobráky provedl celou požární stanicí a ochotně odpovídal na všetečné dotazy týkající se práce hasičů v chemickém provozu.

Nejvíce času ale hasiči strávili v garážích, protože technika používaná v podmínkách chemického kolosu je přece jen na jiné úrovni, než se kterou se hasiči setkávají při zásazích v okolí Uherského Brodu.

Sdílet