Pondělí 20. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z ČD a Hlučína honili několik hodin býčky

Jako na Divokém západě si mohli ve čtvrtek 27. 3. 2008 odpoledne až pozdě do noci připadat hasiči, kteří dostali na starost chytit pět mladých býků plných energie. Ti utekli z ohrady v Jilešovicích (okres Opava).

Dva z býků nepřežili plavbu v silném proudu řeky Opavy, pátý ještě nebyl v pátek v poledne chycen, ani nebylo operační středisko hasičů informováno, že by jej někdo viděl.

První na ně vyjeli ve čtvrtek kolem půl druhé odpoledne drážní hasiči. Dostali totiž informaci o pohybu skotu v kolejišti mezi železničními stanicemi Děhylov a Jilešovice (trať Opava-Ostrava-Svinov). Také byla nařízena pomalá jízda projíždějících vlaků.

Hasiči Českých drah objevili stádo 5 býčků v kolejišti u chatové osady Dobroslavice-Rybárna, stádo směřovalo na Děhylov. Jednotka odehnala zvířata z kolejiště a zahnala je do slepé uličky mezi chaty. Na místo přijeli zaměstnanci firmy, která skot chová. Po příjezdu traktoru a ustavení valníku se ale zvířata splašila a poškodila několik plotů kolem chat. Utíkala po hrázi kolem řeky Opavy směrem na Děhylov.

Býčci naskákali u děhylovského jezu do vody a postupně skončili pod ním. To už velitel zásahu požádal prostřednictvím operačního střediska hasičů o pomoc dalších jednotek. Kolem 15. hodiny přijely pomoci dvě jednotky – profesionální hasiči z Hlučína přivezli člun, vedle nich přijeli z Hlučína i dobrovolní hasiči.

Stádo se pustilo přes vodu. Dvěma býkům se podařilo přeplavat na druhý břeh řeky Opavy, třetí utonul a silný proud jej odnesl až k restauraci Loděnice, kde zůstal zaklíněný v kořenech stromu (tento kus vytáhli hasiči později). Čtvrtého se podařilo drážním hasičům vylovit pomocí smyček z lan z břehu, pro pátého – který se točil uprostřed silného proudu, vyjeli profesionální hasiči na člunu. Aby jej dopravili na břeh, museli v nepromokavých kombinézách do vody, zvíře chytili kolem krku a přidržovali se člunu. Býček na břehu uhynul. Nalokal se příliš mnoho vody.

Mezitím chytli občané osamoceného (šestého) býka, který běhal po kolejišti. Jednotka Českých drah mohla odjet domů, zbývající dva býci, kteří řeku Opavu přeplavali, běhali v zeleni mezi řekou Opavou a Hlučínskou štěrkovnou.

O ty (černého a druhého strakatého) se musí postarat profesionální a dobrovolní hasiči z Hlučína a zaměstnanci firmy, která je chová. Býčci ale neztrácejí energii. Proto začíná operační středisko hasičů hledat veterináře. Ten, který přijede na místo, ohledá mrtvé kusy a sám si k neklidným býčkům netroufá přiblížit. Rovněž před tím varuje hasiče.

Je zde tedy potřeba veterináře, který má narkotizační pistoli, nebo foukačku (jako indiáni v pralese). V okolí nedaleké Ostravy není žádný takový veterinář, žádost o pomoc odmítá také ostravská Zoologická zahrada – narkotizační zbraň nesmí opustit území zoo. Po desítkách minut pátrání operátoři nakonec objeví vhodného veterináře na Bruntálsku – v Horním Benešově.

Mezitím se u štěrkovny začalo stmívat a bylo těžké zahlédnout, kde se oba býčci pohybují. Vytváří se dvě skupiny pátračů-naháněčů, které jdou proti sobě, po jedné straně řeka Opava, po druhé straně štěrkovna. Celkem je v nich 15 hasičů a 5 zaměstnanců zemědělské firmy. Po příjezdu veterináře pokračuje jejich hledání, i pomocí termokamery. Po objevení strakatého býčka se veterinář pomocí foukačky trefuje na první pokus. Do pěti minut by měl usnout.

A aby obtíže neskončily, tento býček se vydá s plnými silami směrem na Hlučín a končí až po patnácti minutách na břehu Hlučínské štěrkovny, sice uspaný, ale zaklíněný v křoviscích. Silní hasiči jej odtud musí 20 minut složitě vyprošťovat pomocí lan. Pak jej nakládají na valník.

Černý býček není dlouho k nalezení. Proto hasiči ukončili hodinu před čtvrteční půlnocí svůj náročný a vysilující zásah. Drážní hasiči tu zasahovali tři hodiny, hlučínští (profi i dobrovolní) hasiči osm hodin.

Tento býček nebyl do pátečního poledne nalezen, není vyloučeno, že svůj život ukončil v řece Opavě. Majitel má povinnost v případě jeho nálezu informovat operační středisko hasičů. Do té doby budou vlaky na trati mezi stanicemi Děhylov a Háj ve Slezsku jezdit pomaleji a houkat.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zásah očima velitele dobrovolných hasičů z Hlučína

Včera okolo 15.hodiny byly hasičské jednotky z Hlučína povolány na pomoc při vytažení několika kusů dobytka ze splavu řeky Opavy. Této akci předcházel pokus o odchyt jednotkou hasičů z Českých drah a majitelem dobytka, kteří byli přivolání strojvedoucím jednoho z projíždějících vlaků, celkem nalezli 5 kusů dobytka na trati mezi Děhylovem a Jilešovicemi. Pokus o odchyt majitelem dobytka byl neúspěšný, splašené stádo zamířilo k řece, kde se několik kusů začalo topit. K této situaci už byla povolána jednotka HZS MSK, stanice Hlučín a jednotka sboru dobrovolných hasičů města Hlučín. Obě družstva se na místo dostavily se čluny. Po vystrojení záchrannými prostředky byly uskutečňovány pokusy k záchraně tonoucích zvířat. I přes rizikové prostředí se podařilo vytáhnout dva kusy dobytka na břeh, třetí kus před příjezdem jednotky dle sdělení jednotky hasičů z ČD uplaval směrem k Loděnici v Děhylově, kde byl později nalezen mrtvý. Zachráněný býk ze splavu později na místě zemřel. Dobrovolní hasiči z Hlučína se přesunuli do Loděnice, kde provedli společně s hasiči Českých drah vytažení mrtvého býka z vody na břeh. Po ukončení akce na splavu a v okolí řeky, se začala řešit situace okolo zbývajících kusů dobytka. Dle kusých informací se měl dobytek nacházet v oblasti mezi jezerem a řekou ve směru na Jilešovice. Operační středisko hasičů se pokoušelo sehnat veterináře, který by bezpečným způsobem zvířata uspal. Veterináře se podařilo sehnat až v podvečerních hodinách a to až z Horního Benešova, kdy po jeho příjezdu byla už tma. Vzhledem k bezpečnosti zasahujících hasičů, musel být pohyb zvířat téměř volný, lehce usměrňovaný určitými směry. Dle svědeckých výpovědí byla zvířata zpozorována až u mlýna v Jilešovicích, kam se jednotky po rozdělení na dvě družstva přesunuly. Hasiči za použití ručních svítilen postupovali proti sobě ze směru Děhylova a Jilešovic, za postupného pátrání v určené oblasti. Okolo 20.hod. se podařilo nalézt jedno ze zvířat. Veterinář provedl uspání zvířete, hasiči provedli odchyt a naložení na vlečku majitele. Druhé ze zvířat se nepodařilo do 22.hodiny nalézt, svědci uváděli pohyb zvířete ve směru na Dolní Benešov. Samotný zásah hasičů byl ukončen okolo 23.hod. neboť pro těžké terénní podmínky muselo být provedeno vyproštění jednoho ze zásahových vozidel hasičů, které zapadlo při návratu zpět na stanici. Pro riziko srážky vlaku s dobytkem, byla v uvedeném úseku snížena rychlost vlaků do odvolání. Všem zasahujícím hasičům patří velké poděkování.

Martin Türke, VD JSDH Hlučín


www.hlucin.tv
www.hasici.hlucin.com

Svodka HZS ČD Ostrava
13.35 hod.– 52 ecud ČD 815–08–00866

Jednotka HZS ČD Ostrava vyjela vozidlem CAS 24/2500/400 – S2V v počtu 1+3, žst. Jilešovice – žst. Děhylov, km 271,000 k odchytu 5 ks skotu. Jednotka spolupracovala při odchytu skotu a zprůjezdnění trati. Majitel: p. X, Jilešovice. Příčina : ohrožení žel. provozu. Dále na místě: PČR, HZS Hlučín, JSDH Hlučín, veterinář.

Návrat: 17.32 hod.

Zpráva o zásahu pohledem velitele JPO HZS ČD Ostrava

Jednotce HZS ČD Ostrava oznámen pohyb skotu v kolejišti mezi stanicemi žst. Děhylov a Jilešovice. V tomto úseku nařízena pomalá jízda. Jednotka požádána o odstranění nebezpečného stavu.

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo známo kde se přesně skot nachází, jednotka se pohybovala po komunikaci vedoucí souběžně s tratí, a to od žst. Děhylov směrem na Jilešovice. V chatové osadě Dobroslavice – Rybárna bylo spatřeno 5 ks mladých býčku v kolejišti, jdoucích směrem na Děhylov (km 271,000). Jednotka odehnala zvířata z kolejiště a zahnala do slepé uličky mezi chaty (u chaty č.2). Byla vyžádána součinnost PČR za účelem zjištění majitele zvířat a obnoven plný provoz na trati.

Ve 14:16 na místo se dostavili zaměstnanci p. X (dále jen ošetřovatele), kterému skot utekl. Po seznámení se situací se rozhodli zajistit traktor s vlečkou pro transport zvířat. Po příjezdu traktoru a ustavení vlečky došlo ke splašení zvířat, která poškodila několik plotů kolem chat a utíkala po hrázi kolem řeky Opavy směrem na Děhylov. Hasiči se v tuto chvíli neúčastnili nakládání zvířat na vlečku, pouze zajišťovali, dle pokynů ošetřovatelů, místa kudy by mohla utéci. Na místo se dostavil majitel býčků. Nezná přesný počet zvířat která utekla. (5 nebo 6 ?). Jednotka se vydala za zvířaty pěšky po hrázi, traktor po komunikaci k Děhylovskému splavu, kde přehradil zvířatům cestu. Ta naskákala do vody a postupně všechna skončila pod splavem. Velitel zásahu žádá OIS HZS ČD o povolání dalších sil a prostředků především pro práci na vodě.

Dvěma býkům se podařilo přeplavat na druhý břeh a mířili ke komunikaci Celní. Jeden kus během minuty utonul. Dva plavali pod splavem, jsou vtahováni pod vodní hladinu a nacházejí se na druhé straně vodního toku. Jednotka přejíždí na levý břeh a pomocí smyček ze záchytných a ventilových lan se snaží udržet hlavy zvířat nad vodou. Střídavě se to daří. Po příjezdu posilových jednotek je dohodnuto, že budou spuštěny nafukovací čluny na vodu a ty zachrání tonoucí zvířata. Ve stejnou dobu se HZS ČD podaří vytáhnout jednoho býka ze splavu a následně naložit do vlečky. Druhého zachraňuje jednotka na člunu. Stresované zvíře později umírá. Po dohodě velitelů jednotek ČD a Hlučín, vzhledem k rozsahu zásahu, nasazení a vybavení jednotek, přebírá velení u zásahu velitel jednotky Hlučín. K jednotce HZS ČD přiděleni dobrovolní hasiči z Hlučína a společně prohledávají břehy řeky Opavy a hledají utonulý kus. Ten je nalezen u výletní restaurace Loděnice zaklíněný v kořenech stromu. Velitel povolává družstvo v neoprénech za účelem vyproštění a vytažení na břeh. Na místo se dostavil veterinář. Zvíře vytaženo na břeh.

Velitelem zásahu oznámeno, že v km 272,200 se nachází v kolejišti další býk. Vlakům nařízena pomalá jízda. Jednotka prozkoumala trať od km 269,000 až 272,300. (nebylo jasné kterým směrem se zvíře pohybuje) Mezi tím byl býk odchycen občany (km 272,500) a předán ošetřovateli, následně naložen na vlečku a odvezen. Velitel HZS ČD žádá o obnovení plného provozu na trati. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka přejíždí do Děhylova a následně odeslána na základnu.


-swo-, -wap-
Sdílet