Neděle 18. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči cvičně evakuovali 400 osob při výbuchu a následném požáru Nového divadla v Plzni

Ve středu 12. listopadu 2014 bylo k vidění v prostorách Nového divadla v Plzni netradiční představení. Po dopoledním programu pro žáky základních a středních škol „vybuchla“ divadelní pyrotechnika. V důsledku toho začaly hořet kulisy a hořící fragmenty poranily účinkující i diváky v předních řadách hlediště.

Cvičení začalo v 10:00 hodin, kdy zaznamenala signalizace EPS požár a došlo kromě povolání jednotek PO i k aktivaci návazných požárně bezpečnostních zařízení – spustila se protipožární opona, přetlakové odvětrávání a otevřely se evakuační východy. Krajské operační středisko vyhlásilo poplach příslušným jednotkám a předalo zprávu dalším zainteresovaným složkám.

Z plzeňských stanic Košutka, Střed a zbrojnice ze Skvrňan vyjelo celkem 5 cisteren, 2 kusy výškové techniky, speciální vysokotlaké hasicí zařízení Cobra a autobus. Ještě před příjezdem složek začala pověřeným personálem divadla řízená evakuace diváků a zaměstnanců. Evakuovaní se shromáždili na parkoviště před KD Peklo.

Cvičení se přímo zúčastnilo celkem 163 osob, z toho 35 hasičů, 19 zdravotníků, 35 policistů, 59 zdravotnického personálu FN Plzeň a 15 pracovníků Magistrátu.

Hasiči z budovy zachránili 30 zraněných osob včetně jedné imobilní. ZZS je ošetřila a odvezla do nemocnice. Převážně se jednalo o popáleniny a nadýchání zplodinami hoření. Zasahující hasiči v době zásahu používali dýchací techniku a všechny ochranné prostředky, tedy zásahovou přilbu, zásahové rukavice, zásahovou obuv a zásahový oblek a další nezbytně nutné věci pro pohyb v horkých plynech.

Celkem bylo evakuováno 400 studentů včetně pedagogů a příslušníků HZS, kteří simulovali zraněné diváky a personál divadla. Všichni byli o akci předem řádně informováni.

Ze strany Policie ČR se cvičení účastnila necelá třicítka plzeňských policistů a jejich kolegů z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Policisté na místě řešili situaci v dopravě spojenou s uzavírkou a odklonem dopravy a zajišťovali bezpečnost silničního provozu. Na místě mimořádné události pak realizovali prvotní úkony, pořizovali fotodokumentaci a identifikovali zraněné osoby.

V modelové situaci si tak mohli policisté po praktické stránce ověřit dosud získané zkušenosti. Zejména pak ve vztahu k předávání informací v krizových situacích (komunikace s velitelem zásahu, ostatními zasahujícími a zúčastněnými), k prověření evakuačních postupů a dalších organizačních náležitostí obdobných zásahů, s kterými se mohou v rámci běžného výkonu služby setkat.

Hlavními úkoly cvičení bylo procvičení taktických postupů a spolupráci jednotlivých složek IZS při zásahu ve vnitřních prostorách Nového divadla, ověření zpracované dokumentace zdolávání požáru, nácvik provedení průzkumu a zásahu, nácvik evakuačních postupů při požáru během představení se zaměstnanci divadla. Cvičení procvičilo organizaci evakuovaných osob a identifikaci zraněných, jejich ošetření a transport. Rovněž ověřilo trauma plán FN Plzeň a ZZS Pk.

Vyzkoušena byla i koordinace evakuace, žáci byli disciplinovaní. Evakuovaní byli seznámeni, jakým způsobem se chovat, že musí používat evakuační cesty, nevytvářet paniku, pohybovat se ohleduplně vůči ostatním, shromáždit se vně budovy v místě pro evakuované, kde je nutné, aby učitelé spočítali své žáky a studenty.

Zúčastněné složky:

  • HZS Plzeň Košutka
  • HZS Plzeň Střed
  • JSDH Skvrňany
  • ZZS
  • PČR
  • FN Plzeň Lochotín
  • Odbor krizového řízení MMP
por. Mgr. Pavla Jakoubková
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje
Sdílet