Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Spolupráce mezi českými a slovenskými hasiči je stále velmi intenzivní, nejvyšší představitelé se sešli v Brně

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 proběhlo v Brně setkání nejvyššího vedení Hasičského záchranného sboru ČR a Hasičského a záchranného zboru SR. Ke společnému jednání o vzájemné spolupráci zasedli generální ředitel HZS ČR, brig. gen. Drahoslav Ryba, prezident HaZZ SR gen. Alexandr Nejedlý, jejich náměstci a krajští ředitelé obou republik.

Hlavním bodem programu společného jednání bylo vyhodnocení plnění uzavřeného memoranda. Toto memorandum z roku 2009 deklaruje vůli spolupracovat na vytváření podmínek umožňujících poskytnutí vzájemné pomoci v případě mimořádné události nebo během likvidace jejích následků, dále při výměně zkušeností z preventivně výchovné činnosti, zjišťování příčin vzniku požárů, stavební prevence, odborného vzdělávání či přípravy projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

V rámci vyhodnocení memoranda byly připomenuty a oceněny společné zásahy slovenských a českých hasičů, vzájemná výměna zkušeností nebo vystoupení odborníků jednotlivých sborů na konferencích pořádaných druhou stranou. Připomenuto bylo také zapojení Záchranného útvaru HZS ČR do společných cvičení.

Slovenští hasiči ocenili především společná cvičení, např. v roce 2013 v Košicích nebo společná cvičení USAR týmů. Velmi dobrá spolupráce byla při přípravách před nasazením ve třetích zemích, např. na Balkáně.

Prezident HaZZ SR gen. Alexandr Nejedlý ocenil nadstandardní spolupráci obou státu, překážkou dalšího rozvoje spolupráce je institucionální rozdělení hasičského sboru a civilní ochrany na Slovensku.

Generální ředitel HZS ČR, brig. gen. Drahoslav Ryba připomněl vývoj Hasičského záchranného sboru ČR v posledních letech, potíže v oblasti krácení rozpočtu a způsob jejich řešení v současné době. Dále informoval o realizaci projektů a čerpání prostředků z evropských fondů. Též připomněl 10. výročí novodobé výchovy dětí v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a úspěchy při zavádění rámcového vzdělávacího programu do škol, s čímž souvisí i odborná příprava učitelů cestou vysokých škol.

Dalším nosným tématem dvoudenního jednání bylo zapojení Fondu zábrany škod do financování HZS ČR a celého integrovaného záchranného systému, se kterým vystoupil náměstek pro ekonomiku plk. Slavomír Bell. Bylo zdůrazněno, že zapojení pojišťoven do financování HZS ČR může přinést až čtvrt miliardy korun ročně, které budou zpětně vloženy do strojních investic. Brig. gen. Drahoslav Ryba nezapomněl poděkovat slovenským kolegům za inspiraci při tvorbě Fondu.

Gen. Alexandr Nejedlý vysvětlil, jak funguje tento systém na Slovensku. I zde jsou získané prostředky používány na pořízení nové techniky. Upozornil též na počáteční potíže, kdy se nedařilo celé dva roky čerpat z fondu finanční prostředky.

Na jednání byli přítomni také čelní představitelé Odborových svazů hasičů. Předseda českého odborového svazu pan Jindřich Oberreiter ocenil, jak se zlepšila spolupráce mezi HZS a OSH. Připomněl snížení platů v roce 2011 o 10 %, jejich zmrazení a následné akce odborů směřujících k navýšení mezd, například demonstraci v Praze.

Dále prezentoval zlepšení situace, kdy v lednu letošního roku byla hasičům navrácena 2 % mzdových prostředků, podařilo se zařadit výjezdové hasiče do prvního stupně rizikového příplatku a od listopadu 2014 došlo k dalšímu navýšení mezd o 3,5 %, od ledna 2015 budou platy navýšeny o dalších 1,5 %.

Nadstandardně dobrou spolupráci s českými odboráři ocenil i jejich slovenský protějšek Peter Šagát, který vyzdvihl též velmi dobré vztahy mezi slovenskými odboráři a Prezídiem HaZZ.

Dále si účastníci vyměnili poznatky ze „zajímavých“ zásahů. Zazněl rozbor lesního požáru u Bzence v květnu 2012, kde zasahovali i hasiči ze Slovenska, nebo rozbor sesuvů půdy na Jižní Moravě v letošním roce. Prezentována byla i aktuální situace týkající se muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Slovenští kolegové informovali o zvládnutí přívalové povodně ve Vrátné dolině letos v srpnu.

V závěru jednání se obě strany shodly, že chtějí i nadále pokračovat v dobře nastavené spolupráci. Byla domluvena konkrétní jednání odborníků, která mají přinést především výměnu zkušeností.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet