Středa 19. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení JSDH v areálu Dolní oblasti Vítkovic

Moravskoslezskými hasiči důvěrně známé prostředí areálu Dolní oblasti Vítkovic, kde pravidelně probíhají výcviky hasičů a záchranářů zaměřených na různé metodiky nácviků zásahů u mimořádných událostí, se stalo dějem cvičení pro dobrovolné jednotky hasičů z Hlučína, Dolního Benešova, Darkovic a Darkoviček.

Za dohledu příslušníku HZS MSK se v neděli 30. 3. 2008 dle předem zpracovaných námětů procvičovali praktické dovednosti z oblastí: nasazení a přeskupování SaP, nasazení přetlakové ventilace, spojení mezi veliteli jednotek, hašení za nedostatku vody, použití různých hasebních prostředků a metodik, průzkum a vyhledávání postižených osob, hašení sklepních prostor a nadzemních podlaží, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aj.

Cvičení se zúčastnilo cca 25 hasičů ze čtyř JSDH, s 6 ks MPT a to 1× CAS 24 MAN, 2× DA 8 A21F, 1× DA 8 FD, 1 x CAS 24 LIAZ, 1 x CAS 24 Š706. Jelikož je u některých jednotek a členů absence dýchací techniky, bylo potřeba celé cvičení tomuto přizpůsobit. Ze začátku se prováděl výcvik za použití dýmovnic, a posléze po lehkém zacvičení se přistoupilo na vytváření reálných požárů. Postupovalo se jako při opravdovém zásahu, příjezd na místo – podání hlášení VZ – ustavení techniky – průzkum – bojové rozvinutí a další dle potřeb. V záloze po celou dobu zůstávala jednotka z Hlučína s 5000 l vody, její členové se po budově pohybovali s VDP a dohlíželi na bezpečnost cvičících hasičů. Celé cvičení trvalo cca 3 hodiny, ukončení po důkladném ohledání míst hoření. Na závěr se vybraní členové všech jednotek spojili do jednoho družstva, jejímž úkolem byla záchrana osoby z hloubky za použití základního vybavení z výjezdových vozidel a trochy improvizace. Celá akce byla natáčena několika kamerami, pro následné vyhodnocení celé akce, odborná příprava jednotek bude zaměřena na odstranění nedostatků. V průběhu cvičení nedošlo ke zranění a ani ke škodě na majetku či MPT. Podobných cvičení bude ještě několik. Záběry z tohoto cvičení mluví sami za sebe.

Video z tohoto cvičení je zde.

www.hlucin.tv
www.hasici.hlucin.com

text: Bc.M.Türke, VD JSDH Hlučín – autor cvičení
foto: Bc.J.Kuczaj, VD JSDH Hlučín – autor požárů
video: M.Jačanin


-wap-
Sdílet