Sobota 10. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Páteční cvičení hasičů v Nechanicích prověřilo jednotku při simulovaném požáru v místní škole

Je 21. 11. 2014 09:29 hodin a na Krajském operačním a informačním středisku HZS Královehradeckého kraje se rozezní telefon. Hlas na druhém konci oznamuje, že v budově Masarykovy školy v Nechanicích hoří v dílně, která se nachází v suterénu a je silně zakouřena, současně je vnitřním rozhlasem vyhlášena evakuace budovy.

Operační důstojník po nezbytných úkonech vyhlašuje požární poplach jednotce města Nechanice. V 9:30 je vyhlášena evakuace dětí, jedná se o 1. až 5. a speciální třídu. V 9:31 přichází na mobilní telefony členů jednotky SMS o vyhlášení poplachu.

Ve 4. minutě vyjíždějí obě vozidla (CAS-32/T-148, TA-2/A-31) směrem k budově Masarykovy školy, která je vzdálena cca 600 m od Hasičské zbrojnice. Při příjezdu na místo zásahu zjišťuje velitel zásahu, že se jedná o taktické cvičení jednotky. Cvičení probíhá za dohledu starosty, místostarostky města Nechanice a tajemníka MěÚ.

Od pedagogického personálu se dozvídá informace, že někde v budově se nacházejí dvě děti a je vypnut elektrický proud a plyn do budovy. Velitel zásahu vysílá tříčlennou průzkumnou skupinu k nalezení dětí a zároveň nechává vytvořit dopravní vedení k hlavnímu vchodu do školy a odtud jeden útočný proud proti předpokládanému šíření požáru.

Průzkumná skupina v 9:49 nalézá poslední ze dvou dětí a dále pokračuje v průzkumu. V jedné ze tříd nalézá pana starostu města Nechanice, který si chtěl ověřit, zda členové skutečně projdou všechny prostory. Po té velitel vydává rozkaz k ukončení taktického cvičení. Po skončení bylo provedeno krátké vyhodnocení.

Ve škole se v době vyhlášení požáru nacházelo 150 žáků a učitelů. Taktické cvičení prověřilo aktuálnost a funkčnost požárního poplachového plánu pro město Nechanice, aktuálnost a funkčnost evakuačních plánů ZŠ a MŠ Nechanice pro budovu I. stupně a postupy řízení zásahu, činnost a koordinaci jednotky PO a zaměstnanců ZŠ a MŠ.

Jan Galásek
Velitel JSDH Nechanice
Sdílet