Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Brně včera skončila schůzka nejvyšších představitelů civilní ochrany

Na závěr dvoudenní schůzky včera (3.4.) nejvyšší představitelé civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky v Brně podepsali společné prohlášení o vzájemné spolupráci v oblasti nouzového managementu.

V něm deklarovali:
- potřebu pokračovat ve spolupráci i v budoucnosti;
- skutečnost, že výměna zkušeností a informací v oblasti nouzového managementu přinese zvýšení efektivity národních systémů nouzového managementu;
- že vzájemná informovanost o svých národních systémech nouzového managementu je důležitá;
- důležitost pořádat pravidelná setkání i v budoucnosti;
- že jsou otevřeni zahrnout do procesu spolupráce další země střední Evropy

Společné prohlášení podepsali:
genmjr. Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR,
gen. Attila Tatár – generální ředitel maďarského Národního ředitelství pro nouzový management,
gen. Wieslaw Lesniakiewicz – hlavní velitel Požární služby Polska,
plk. Roman Šmahovský – generální ředitel sekce pro krizové řízení a CO Ministerstva vnitra SR,
plk. Jozef Prosňák – viceprezident Hasičského a záchranného zboru SR

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslav Štěpán upozornil na důležitost podobných setkání a zdůraznil užitečnost budování mezinárodních kontaktů pro řešení mimořádných událostí.

„Přírodní katastrofy neznají hranic a proto je tak strašně důležité pokračovat ve spolupráci a vyměňovat si zkušenosti v oblasti nouzového managementu. Podpisem tohoto společného prohlášení chceme vyzvat ke spolupráci i další země střední Evropy, kterou nejsou členy Visegrádské čtyřky,“ potvrdil gen. Wieslaw Lesniakiewicz, hlavní velitel Požární služby Polska.

Účastníci schůzky se shodli, že podobná setkání jsou velmi přínosná. Nejen že se tak budují profesionální a lidské kontakty, ale jde o příležitost vyměnit si neocenitelné informace a zkušenosti a je to ideální možnost získat novou inspiraci pro řešení mimořádných událostí.

Během setkání se diskutovalo o řešení problematiky ochrany obyvatelstva v rámci NATO a EU.
Čeští odborníci představili priority v oblasti nouzového managementu, na které se chtějí během předsednictví ČR v EU v roce 2009 zaměřit. Jde např. o otázku přepravy osob a materiálu v případě katastrof v EU případně mimo území EU nebo o sféru vzdělávání.
Zahraniční hosté se o české zkušenosti z příprav na předsednictví EU živě zajímali.

Součástí setkání byla také prezentace zkušeností českých záchranných složek z mimořádných událostí velkého rozsahu (orkánu Kyrill, vichřice Emmy a likvidace nákazy ptačí chřipky), diskutovalo se rovněž o přípravách a provedení cvičení orgánů krizového řízení.

Další schůzka nejvyšších představitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky se uskuteční příští rok v Polsku.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR-swo-
Sdílet