Úterý 20. srpna 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK
Zásahy | Česká republika
Banner VIP: Lenzing 600x90 OK

Hasiči z Přeštic vyjeli do Všeskovic, kde byl nahlášen únik plynu do ovzduší u rodinného domu. Hasiči u plynoměrného sloupku u budovy naměřili zvýšené koncentrace nebezpečné látky. Hasiči vyznačili nebezpečný prostor kolem úniku a vyloučili z něj veškeré možné zdroje iniciace.

Společně s pracovníkem plynáren provedli průzkum sklepa v přilehlém domě i v kanalizaci kolem, všude naměřili vysoké hodnoty. Pracovníci plynáren provedli výkop, zdroj únik plynu bylo prorezivělé potrubí. Kvůli zásahu byla odkloněna i doprava.

V Klatovech v ulici Voříškova a Pod Hůrkou odčerpávali vodu, která unikla z vodovodního potrubí pod silnicí. Po snížení hladiny vody v šachtě se podařilo pracovníkovi vodáren uzavřít šoupě a únik vody zastavit.

V místě úniku vody došlo v průměru asi 5 metrů k nadzdvihnutí asfaltového koberce a odplavení materiálu pod ním. Z důvodu rizika možného propadu komunikace hasiči ohrožený prostor vymezili páskou vstup zakázán.

Banner Požární bezpečnost stejnokroj 970