Čtvrtek 18. října 2018, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Devold 970x150 OK

PŘEHLED: Nedostatečně zamrzlé vodní hladiny lákají ke smrtelné procházce, buďte opatrní

Jakmile se hladiny rybníků a vodních nádrží při delších a silnějších mrazech pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvém vzduchu a v přírodě. Je to přeci daleko romantičtější než tlačenice na stadionu. Zamrzlé rybníky využívají lidé také k procházkám nebo zkrácení si cesty.

V souvislosti s probořením dvanáctiletého chlapce na rybníku v Sokolově přinášíme krátký přehled s materiály a radami, které se mohou hodit jak zasahujícím hasičům, tak i ostatním.

Led v těchto dnech ještě není dostatečně silný na to, aby unesl dospělého člověka. Než na něj vstoupíte, přesvědčte se o jeho dostatečné síle a pevnosti.

Preventivní rady

Pokud to není nutné, tak na led vůbec nevstupujte. Jestliže potřebujete přejít zamrzlou vodní plochu, je třeba dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.

Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a v takovém případě má led namodralou barvu. Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, např. listí.

Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi.

Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení a k náhlému prasknutí. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5 metrů a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.

Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledu využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).

Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližovat,

Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.

Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Když se led proboří

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním se snažte dostat co nejdál a plazením co nejkratší cestou na břeh.

Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

Když zachraňujete

Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody – po propadnutí – je v první řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS na linkách 112 nebo 150 a 155.

K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami. Nikdy nepřetěžujte své síly a schopnosti.

Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něj nestal zachraňovaný. Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh.

Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo. Nikdy ho nenechávejte samotného bez dozoru. Do příjezdu záchranářů se s ním snažte co nejvíce komunikovat.

Publikace Záchrana osob na zamrzlých hladinách

Hynek Černý z HZS Středočeského kraje v minulých letech zpracoval příručku pro hasiče o tom, jak probořené osoby zachraňovat. Vydalo ji v roce 2010 Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI) jako 69. díl seriálu. Zakoupit ji lze například na webu sbpi.cz.

Přečtěte siPUBLIKACE: Záchrana osob na zamrzlých hladinách

Publikace přináší pohled na problematiku záchrany osob probořených v ledu a využitím ochranných obleků pro práci ve vodě a základních technických prostředků jednotek požární ochrany.

Představuje základní postupy při záchraně osob na zamrzlých vodních plochách s důrazem na bezpečnost zachránce. V závěru je uveden rozbor výcviku složek IZS v ČR i zahraničí a také statistikou skutečných zásahů.

Speciální záchranné prostředky pro práci na ledu

My jsme v minulých letech od Hynka převzali seriál o speciálních záchranných prostředcích pro práci na ledu, rozdělili jsme ho na čtyři díly:

  1. Historie a nafukovací záchranná lávka
  2. Další nafukovací prostředky
  3. Ledové sáně a plastová plavidla
  4. Motorizované záchranné prostředky

Červená Kawka

V roce 2013 jsme pak v jednom z dílů našeho videoseriálu Červené Kawka přímo Hynka také vyzpovídali.

Sdílet
Banner agro OK