Úterý 19. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ředitel jihočeských hasičů věří, že si konference Červený kohout vybudovala pověst akce s kvalitním programem

Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje pořádá ve dnech 30. – 31. 3. 2016 ve Wellness Hotelu Frymburk 19. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí pod názvem Červený kohout.

Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Miloše Svobody. Řediteli HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíru Burešovi, jsme položili pár otázek.


Pane řediteli, co Vás jako první napadne, když se řekne konference „Červený kohout“?

Setkání lidí, které spojuje požární ochrana, píle a úsilí organizátorů, obrovský zájem účastníků a v neposlední řadě možnost neformální výměny zkušeností a názorů účastníků konference.

Konference Červený kohout patří v České republice mezi nejvýznamnější konference v oblasti požární ochrany. Jste rád, že si vybudovala takové renomé?

Samozřejmě, že jsem rád. Konference si vybudovala pověst akce s kvalitním odborným programem. Těší mne to, že HZS Jihočeského kraje jako odborný garant každoročně sestaví kvalitní a zajímavý program přednášek a doprovodných akcí.

I organizační část, kterou má na starosti Dům techniky České Budějovice spol. s r.o., si zaslouží každoročně jedničku s hvězdičkou.

Jaká byla z Vašeho pohledu cesta k dnešní podobě konference?

Úspěch Červeného kohouta tkví v tom, že se organizátoři za celá léta neodchýlili od původní myšlenky spojit odborné přednášky a panelové diskuze s neformální částí konference.

Konference nemá vědecký charakter a já v tom spatřuji její výhodu. Jejím cílem je napomoci přenést nové odborné poznatky do praxe a současně vytvořit prostor pro odbornou diskuzi mezi příslušníky HZS a odborníky z oblasti požární ochrany, prostě odbornou veřejností.

Mohl byste nám přiblížit, na co je konference zaměřená?

Konference je dlouhodobě zaměřená na problematiku požární ochrany v širokém rozsahu od problematiky hašení požárů a vytváření podmínek pro hasební zásah přes oblast projektování a navrhování staveb a technologií z hlediska požární bezpečnosti.

Prostor pravidelně dostává presentování nových moderních konstrukcí, stavebních systémů, technologií a požárně bezpečnostních zařízení, zjišťování příčin požárů a poučení z nich.

Myslíte si, že má konference úzce vyhraněnou skupinu účastníků?

Lze říci, že se konference snaží oslovit co nejširší spektrum odborníků v oblasti požární ochrany. Když procházíme seznamy účastníků tak je zřejmé, že se toto daří.

Mezi účastníky konference jsou pravidelně silně zastoupeni autorizovaní inženýři a technici požární bezpečnosti staveb, technici požární ochrany a odborně způsobilé osoby, výrobci stavebních systémů, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení i zástupci vysokých škol zabývajících se problematikou požární ochrany.

Konference se letos koná již po devatenácté. Kolika ročníků jste se zúčastnil?

Přesně to doopravdy nevím, ale odhaduji, že polovinu ročníků jsem navštívil. Rád jsem si poslechl některé zajímavé přednášky a nevynechal jsem ani pozvání na společenský večer konference.

Vzpomínáte si, jaká témata z minulých konferencí byla pro Vás nejzajímavější?

Těžko vybrat nejzajímavější témata, jde o velmi subjektivní pohled. Ale já osobně si velmi rád vyposlechnu přednášky týkající se problematiky zjišťování příčin vzniku požárů a rozbory složitých zásahů.

Měl byste představu, že by se příští jubilejní 20. ročník měl nějak speciálně oslavit?

Kohout je již dospělý, loni jsme slavili jeho plnoletost. Domnívám se, že v průběhu společenského večera účastníci konference jistě na něco přijdou.

Jak vlastně vidíte budoucnost konference Červený kohout?

Jsem přesvědčený, že se účastníci mohou těšit na vysoký standard konference i do budoucna. Konferenci tradičně připravuje její přípravný výbor. Já tento výbor spíše vidím jako partu dobrých přátel, kterými se za ta léta stali.

A právě toto přátelství je základem vysoké kvality „kohoutka“.

Sdílet
Seriál: Červený kohout - konference