Středa 20. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Konference Červený kohout proběhla v Českých Budějovicích a oslavila dvacetileté výročí

S devátou hodinou dopolední byla dne 28. března 2017 zahájena dvoudenní konference požární ochrany s mezinárodní účastí Červený kohout. V konferenčních prostorách hotelu Clarion Congress Hotel České Budějovice zasedlo přibližně 320 jejích účastníků.

Konference požární ochrany s mezinárodní účastí se pravidelně koná pod záštitou náměstka Generálního ředitelství HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Miloše Svobody, který je jedním z významných hostů. Z Generálního ředitelství HZS ČR se konference účastní také plk. Daniel Miklós, MPA, který od 1. dubna 2017 v náměstkovské funkci nahradí právě brig. gen. Miloše Svobodu.

Za Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v předsednictvu konference usednul ředitel plk. Lubomír Bureš, organizátorský tým z Domu techniky České Budějovice tradičně reprezentuje Alena Skálová. Vzácným hostem, který přijal pozvání, je primátor statutárního města České Budějovice Jiří Svoboda.

Úvodního slova a představení hostů se ujal Ladislav Karda – mnohaletý příslušník jihočeského profesionálního sboru, který je s konferencí již neodmyslitelně spjatý. V následných krátkých projevech a zdravicích se pak vystřídali ředitel Bureš, primátor Svoboda, paní Skálová a brig. gen. Miloš Svoboda, který konferenci oficiálně zahájil.

Jelikož konference Červený kohout slaví letos svoje dvacetileté jubileum, byla celá historie, dříve než vystoupil první přednášející, vzpomenuta. Ladislav Karda připomněl všechna místa, kde se konference konala, vzpomenul na nejvýznamnější hosty, kteří konferenci navštívili, zavzpomínal, kdo všechno se na organizaci podílel, jací sponzoři konferenci podpořili,…

Červený kohout patří mezi nejvýznamnější konference požární ochrany v naší republice. Mezi jejími účastníky v sále dnes sedí nejen příslušníci hasičského sboru, ale také výrobci stavebních systémů, technici požární ochrany, odborně způsobilé osoby, zástupci univerzit vyučujících problematiku požární ochrany a řada dalších.

V rámci společenského večera budou – jako již tradičně – předány sošky konference Červený kohout pro osobnosti, které se zasloužily o rozvoj konference, o její konání a zvyšování její odborné úrovně. Další sošku pak obdrží ten přednášející, jehož prezentace bude na konci konference vyhodnocena jako nejpřínosnější.

Letošní konference Červený kohout byla v první řadě dvacetiletá. Dvacítka byla vidět na vyvěšených bannerech, o dvacítce se mluvilo v úvodních projevech hostů, dvacítkou byla protkaná prezentace vzpomínající na její celý „konferenční život“.

Kulaté výročí prestižní konference požární ochrany s mezinárodní účastí oslavilo ve dnech 28. a 29. března v konferenčních prostorách Clarion Congress Hotelu České Budějovice přibližně 320 účastníků.

Červený kohout patří mezi nejvýznamnější konference požární ochrany v naší republice. Po celá léta si drží vysoký kredit a oblíbenost v širokém spektru odborníků. Konferenci pravidelně navštěvují nejen příslušníci hasičského sboru, ale také výrobci stavebních systémů, technici požární ochrany, odborně způsobilé osoby, zástupci univerzit vyučujících problematiku požární ochrany a řada dalších.

Jako je pestrá skladba posluchačů, je vždy zajímavá i skladba přednášek. Na konferenci Červený kohout přednášejí zástupci jak komerčních firem, tak lidé z akademického či veřejného sektoru, prostor dostávají i hosté.

Ze všech přednášek, které na letošní konferenci Červený kohout zazněly, si dovolíme zmínit například prezentaci Ing. Jozefa Fedorčáka a Ing. Jaroslava Kapusniaka, PhD., z Hasičských a záchranných zborů Žilinského a Košického kraje. Slovenští kolegové popisovali zásah jednotek při mimořádné události ve Vrátné dolině. Akademickou půdu reprezentoval například Ing. Petr Bebčák, PhD., z VŠB Technické univerzity Ostrava, fakulty bezpečnostního inženýrství, který mluvil na téma „Zkušenosti s projektováním a realizací staveb tunelů“.

Za komerční sektor pak vystoupil například Ing. Stanislav Červený z firmy zabývající se výrobou hasičské techniky THT Polička, s. r. o., jež posluchače seznámil s novými trendy ve vývoji a výrobě požární techniky. Svého zástupce v řadách přednášejících měl také HZS Jihočeského kraje. Podzimní cvičení složek IZS při simulaci požáru v Nemocnici Tábor, a. s., představil ředitel územního odboru Tábor plk. Ing. Petr Hojsák.

Jak je již na jihočeské konferenci tradicí, byl pro účastníky i letos na konci prvního dne uspořádán společenský večer. V úvodu večera byli za dlouholetý přínos pro požární ochranu i konferenci Červený kohout oceněni: Eva Bečvářová, členka organizačního výboru z Domu techniky České Budějovice, s. r. o., Ing. Lenka Černá, prezidentka SPBI, plk. Ing. Ludvík Szelke, HZS Kraje Vysočina, Ing. Pavel Šebesta z firmy Somati, kteří obdrželi sošku Červeného kohouta s certifikátem. Na závěr celé konference byla předána skleněná soška Červeného kohouta s certifikátem za nejlepší přednášku, a to plk. Ing. Martinu Tomanovi z HZS Plzeňského kraje za přednášku na téma „Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů ve skladu pohonných hmot Čepro Třemošná“.

Speciálního poděkování se dostalo brig. gen. Miloši Svobodovi, který na konci března končí ve funkci náměstka generálního ředitele HZS ČR. Organizátoři mu poděkovali za dlouholetou záštitu a podporu jihočeské konference.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet
Přiložené soubory
Červený_kohout_2017.pdf zobrazit online PDF 4 MB
Seriál: Červený kohout - konference