Pondělí 15. dubna 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v anglickém hrabství Tyne & Wear musí již několik let čelit významným finačním škrtům

Stejně jako většina ostatních částí veřejného sektoru jsou také hasiči a záchranáři ve Velké Británii předmětem rozsáhlých rozpočtových škrtů v rámci snahy o snížení vládních výdajů.

Central

To samozřejmě vyžaduje pečlivé plánování, inovativní řešení či zefektivnění využití finančních prostředků, aniž by došlo k výpadku či rozsáhlému omezení poskytovaných služeb a tím k ohrožení životů a majetku více než milionu obyvatel, kteří v hrabství žijí.

V praxi to vypadá tak, že od roku 2013 došlo na stanicích k redukci 30 výjezdových CAS na 24, vyřazení jedné AP z celkových 3, propuštění mnoha zaměstnanců a to nejen hasičů, ale také z řad pomocných služeb tzn. uklízeček, kuchařů, preventistů apod.

Úbytek techniky a hasičů se řeší tak, že v případě souběhu více výjezdů pro jednu stanici musí druhý výjezd pokrýt stanice sousední a nikoli druhá CAS ze stejné stanice jako doposud.

Dále se sbor zaměřuje na investice do technologií ke zvýšení požární bezpečnosti a bezpečnosti občanů, např. nákupem technologie Coldcut Cobra do výjezdových CAS, která umožňuje hasičům bezpečně hasit požár bez rizika vstupu do hořící budovy.

Přečtěte siOpuštěný objekt v Plavech na Liberecku posloužil pražským hasičům pro cvičení se zařízením Cobra

Tím se snižuje počet hasičů potřebných k zásahu. K dalším úsporám dochází díky sdružování více složek záchranného systému pod jednu střechu, takže na 5 stanicích najdeme zároveň policejní služebnu (Northumbria Police) a v několika dalších zase stojí zaparkované ambulance (North East Ambulance Service).


Během finančních škrtů však naštěstí nedošlo k uzavření hasičských stanic, kterých je pořád 19 a dokonce došlo k vybudování vlastního výcvikového střediska pro nové hasiče a specializační kurzy pro ty stávající.

Hasiči slouží ve 4 směnách – 2 kratší denní směny od 9:00 do 18:00 a 2 delší noční směny od 18:00 do 9:00, poté mají 4 dny volno. Směny rozlišují dle barev na červenou, bílou, modrou a zelenou.

Výjezdových hasičů je celkem zhruba 700, kolem 30 lidí provádí prevenci a požární kontrolu a sbor má také dalších 200 civilních zaměstnanců.

Centrální stanice Newcastle

Ve středu města umístěná stanice, kde kromě jedné CAS (dříve dvě) najdeme TA, který také jezdí k požárům menšího rozsahu (popelnice, koše atd.) a v době naší návštěvy zrovna vyjížděl k události.

Central

Dále je tu umístěný speciální automobil, který má na ložné ploše kontejnery s těžkým vyprošťováním a v druhé polovině kontejnery na PPLA. Aby je hasiči mohli použít, vozí si sebou v zadní části auta vysokozdvižný vozík, který musí jednotlivé kontejnery nejprve z vozu sundat, aby je bylo možné použít.

Posledním kusem techniky je vozidlo pro týlové zabezpečení, kde najdeme sprchy, kuchyň, toalety a místnost pro odpočinek hasičů. Spíše než u zásahů je však dle sloužících hasičů používáno v rámci preventivních akcích a pro prezentaci sboru na veřejnosti.

Stanice West Denton

Součástí stanice je velká tělocvična, kde jsme také spali první noc naší návštěvy. Kromě jedné CAS (dříve také 2) tu najdeme starší hasičský autobus, který slouží jako podpora velitele zásahu.

West Denton

Takže kromě množství radiostanic a spojových prostředků tu najdeme počítače, mapy a další vybavení, které ulehčuje důstojníkům řízení složitějších zásahů.

Na stanici je také k dispozici sociální klub neboli hospoda, kam po rychlé registraci mohou docházet občané bydlící v okolí stanice a hasiči mimo službu.

Stanice Swalwell

Nová stanice na okraji Newcastlu, která leží hned vedle dálnice a nového nákupního centra, byla postavena stejně jako 5 dalších v rámci programu Partnerství veřejného a soukromého sektoru – PPP (Public Private Partnership).

V praxi to znamená, že soukromá firma zaplatí stavbu nové stanice a sbor si jí po jejím dokončení na 25 let od této firmy pronajme. Co bude poté těžko říct.

Na této stanici se kromě jedné CAS a TA nachází také RV záchranné služby, která se nově v rámci úspor stěhuje do společných prostor s hasiči. Sloužící kolegové nám ochotně ukázali, jak se ve 4 lidech staví v Anglii velmi rozšířený trojdílný výsuvný žebřík, který na střeše vozí každá CAS.

Velitelství sboru a výcviková akademie

V roce 2006 nechal sbor postavit, opět v rámci PPP iniciativy, nové sídlo pro velitelství sboru a výcvikovou akademii v městské části Washington.

HQ a akademie

Management seděl do té doby v budově centrální stanice v historické části města, kde byla také umístěna výjezdová technika. Základní a specializační kurzy jezdili hasiči dělat do jiných zařízení v jižní části země.

Od roku 2006 je tedy vše včetně operačního střediska na jednom místě, pouze výjezdová technika šla do nově postavené Centrální stanice Newcastle.

V přízemí velitelství se nachází malé hasičské muzeum, kde najdeme původní dýchací přístroje, uniformy, helmy a další vybavení.

V rámci výcvikové akademie je jistě unikátní zařízení pro výcvik USAR týmů. Zde jsou ve zřícené budově umístěny kromě nábytku a zbytku vybavení také vozidla a nejrůznější stavební materiál.

Dále zde najdeme 2 ohňové domky, vyřazené CAS pro výcvik řidičů-strojníků a zajímavý trenažer pro zásahy v metru.

Město nemá žádné speciální hasiče dopravního podniku, proto musí zdejší hasiči zvládnout i zásahy v podzemní dráze, zkratování elektrického vedení a nakolejování vagónů zpět na koleje.

Kromě výcviku s COBROou, kterou mají hasiči na každé nové CAS se tu během naší návštěvy kolegové školili v otevírání uzavřených prostor. Jednoduchý trenažer s 6 různými typy dveří bychom mohli mít na výcvik také u nás na ŠVZ.

Jakub Morávek
Chrudim
Sdílet
Seriál: Jakub Morávek představuje světové hasiče