Sobota 4. prosince 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Olomoučtí hasiči získali nové kontejnerové energo centrum, výkon dieselového agregátu je 400 kVA

V pondělí 16. října 2017 od 13:30 hodin proběhlo na centrální požární stanici v Olomouci (Schweitzerova 91, Olomouc) oficiální představení nového kontejnerového systému – energo centra.

Kontejnerové energo centrum pořídil ze svého rozpočtu Olomoucký kraj. Cena zařízení, které dodala společnost Zeppelin CZ s. r. o., byla 6.642.900 Kč včetně DPH.

Generální ředitel společnosti Zeppelin CZ Stanislav Chládek předal klíče druhému náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Ing. Janu Zahradníčkovi. Ten je hned následně předal do rukou krajskému řediteli HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karlu Koláříkovi.

Nákup kontejneru je dalším výsledkem naší snahy podporovat hasiče v Olomouckém kraji, a to jak profesionální, tak i dobrovolné. Věřím, že stroj jim bude k užitku, stejně jako nové požární zbrojnice, jejichž stavbu jsme letos také podpořili,

uvedl 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jan Zahradníček.

Součástí předání byla i krátká ukázka fungování celého zařízení, které se bude využívat v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie.

V roce 2015 vyvstala v rámci cvičení Power Outage potřeba použít elektrocentrálu, která je schopná v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie zásobovat strategicky důležité objekty v kraji elektřinou. V našem kraji dosud takovéto energo centrum chybělo, proto Olomoucký kraj tehdy slíbil, že se ho pokusí zajistit. Dnes se slib stal skutečností a my jsme si převzali klíče od nové techniky. Děkujeme panu hejtmanovi a celému Olomouckému kraji za pořízení nového vybavení,

řekl krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík.

Kontejnerové energo centrum doplní kontejnerový systém HZS Olomouckého kraje. Dislokováno zůstane na centrální požární stanici v Olomouci a bude k dispozici jako náhradní zdroj v případě větších výpadků elektrické energie pro využití v rámci celého Olomouckého kraje.

Elektrocentrálou sice není možné nahradit dodávku elektrické energie do celého města, ale lze ji použít pro napájení samostatných objektů nebo skupin objektů.

Technická specifikace Kontejnerového energo centra

Kontejnerové energo centrum (KEC) je mobilní záložní zdroj v technologickém kontejneru, který je kompatibilní se standardy Hasičského záchranného sboru ČR. Uvnitř se nachází dieselagredát C13, 400 kVA.

Přečtěte siHZS Moravskoslezského kraje disponuje dvěma elektrocentrálami o výkonu 250 kVA, obě nasadí ve Slovinsku

KEC je konstruován pro manipulaci a přepravu na kontejnerovém nosiči s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku. Konstrukce umožňuje i manipulaci jeřábem nebo vrtulníkem a je opatřena horními rohovými prvky s kotevními body pro tuto manipulaci.

  Provoz (plný výkon) je možný v širokém spektru klimatických podmínek:
 • teplotách s krajními teplotami – 25°C až + 40°C,
 • nadmořské výšce do 1.500 m. n. m,
 • při relativní vlhkosti vzduchu do 90 % při teplotě + 30°C,
 • při rychlosti proudění vzduchu do 20 m.s-1 ze všech směrů

  Charakteristika dieselagregátu:

 • výkon dieselagregátu je 400 kVA PRIME,
 • třída stability výstupního napětí a kmitočtu – G3,
 • vysoká schopnost skokového převzetí zátěže,
 • rozvaděč s hlavním jističem a vývodovým polem,
 • zásuvkové výstupy v soustavě TN-S (2 ks 125A, 4 ks 63A, 4 ks 32A),
 • výstup s kabelovými oky (svorkovnice) v soustavě TN-C,
 • zásuvkové výstupy v soustavě TN-C (2 ks 125A, 2 ks 63A),
 • řízení stroje  umožňuje paralelní chod zdrojů, ostrovní provoz
Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet