Středa 2. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HZS Moravskoslezského kraje disponuje dvěma elektrocentrálami o výkonu 250 kVA, obě nasadí ve Slovinsku

Hned dvěma velkými kontejnerovými elektrocentrálami o výkonu 250 kVA disponuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Obě jsou umístěny na krajské centrální stanici v Ostravě-Zábřehu. Článek přinášíme v souvislosti s nasazením této techniky ve Slovinsku. Jeden z generátorů vyjel již 2. února, druhý vyrazí z Ostravy v neděli 9. února.

Hasičské jednotky v Moravskoslezském kraji jsou standardně vybavovány elektrocentrálami o výkonech zhruba 4–15 kVA. Tyto náhradní zdroje vozí s sebou zpravidla na prvních výjezdových vozech. Jejich nasazení pokrývá spotřebu elektrické energie osvětlovací soupravy jako součásti výbavy vozidla, popřípadě dalších agregátů nutných pro zásah jednotek.

Na základě zkušeností z povodní roku 1997 vznikla akutní potřeba většího mobilního náhradního zdroje pro zálohování objektů kritické infrastruktury při mimořádných událostech.

Smyslem nasazení takovéhoto kontejneru provozovaného HZS je tedy minimalizovat a v rozumném čase překlenout prodlevu mezi výpadkem proudu ze sítě a zprovozněním trvalého či náhradního řešení ze strany dodavatele elektrické energie.

Generátor elektřiny

Samotným generátorem elektřiny v kontejneru je dieselagregát (dále jen DA) Olympian GEH 250 od Phoenix-Zeppelin. Jedná se o elektrocentrálu o maximálním výkonu 250 kVA (200 kW) a stálém výkonu 230 kVA (184 kW). Elektrocentrály Olympian jsou vyráběny v evropských závodech koncernu Caterpillar.

Maximální výkon – je maximální nepřetižitelný výkon, který je motorgenerátor schopen dodávat po omezenou dobu (tj. maximálně 1 hodinu v celkovém cyklu 12 hodin).
Stálý výkon – maximální výkon, který je motorgenerátor schopen dodávat nepřetržitě po neomezenou dobu při variabilní zátěži s možností 10% přetížení po omezenou dobu.


Činný výkon ve „W“ udává skutečnou spotřebu výkonu. Jinými slovy elektrická energie spotřebovaná spotřebičem za chodu je skutečnou spotřebou energie udávanou ve „W“.
Zdánlivý výkon ve „VA“ udává pouze velikost potenciálního výkonu, který je elektrocentrála schopna vyprodukovat. Jinými slovy se jedná o horní hranici využitelnosti elektrocentrály (max. výkon).

Agregát je osazen šestiválcovým naftovým motorem o objemu 8,7 litru. Objem palivové nádrže je 350 litrů. Výrobce udává spotřebu 57 l/hod. při 100% výkonu; 46 l/hod. při 50% výkonu a 31 l/hod. při 25% výkonu.

Kontejner

Kontejnerová skříň je svařovaná pozinkovaná rámová konstrukce z ocelových ohýbaných a uzavřených profilů. Vnější plášť je proveden z ocelových pozinkovaných plechů, spojení s rámovou konstrukcí je provedeno lepením.

Hmotnost kontejneru s kompletní výbavou a provozními náplněmi je 8 500 kg, je tedy určen pro převoz „těžkými“ nosiči Mercedes-Benz Actros. Výška vozidla s naloženým kontejnerem je 3,7 m, Celková hmotnost pak 21 tun (pro čtyřkolový podvozek).

Kontejner je dlouhý 6 000 mm, vysoký 2 070 mm a široký 2 500 mm. Průměrná střední hladina hluku kolem kontejnerové skříně je 70 dB ve vzdálenosti 7 metrů.

Kontejnerová skříň je rozdělena třemi příčnými akusticky izolovanými přepážkami na čtyři části – prostory, z nichž každá má z hlediska provozování jiné určení, a proto i jiné konstrukční provedení:

  • řídící prostor,
  • strojovna,
  • druhá výtlačná komora,
  • ukládací prostor.

Řídící prostor

Je umístěn v zadní části kontejnerové skříně. Určen je pro ovládací panel dieselagregátu, rozvaděč s hlavním jističem a vývodovým polem pro umístění 4 ks jednofázových 16A zásuvek, 4 ks třífázových 16A zásuvek, 4 ks třífázových 32A zásuvek, 2 ks 63A zásuvek a 2 ks 125A zásuvek.

Dále zde je umístěna svorkovnice se šrouby na oka kabelů pro přenos plného výkonu z generátoru. Přístup k ovládacímu panelu je zabezpečen z venku proskleným vyklápěcím víkem, to umožňuje vizuální kontrolu pracovních režimů agregátu i v zavřené poloze.

Pod víkem ovládacího panelu jsou umístěna vyklápěcí dvířka pro vyvedení silových kabelů z vývodového rozvaděče. Uvnitř je standardní osvětlení 230 V a nouzové osvětlení 24 V. V pravé části tohoto prostoru jsou umístěny v samostatně odděleném prostoru zásuvky pro uložení 5m kabelů s oky a zásuvkami od 16 A po 32 A, zemnící vodiče CYA 120 v délce 10 m a CYA 25 v délce 2×10 m se zemnícími kolíky. Na otočném bubnu je uložena čtveřice kabelů 1-CHBU v délce 2×50 m s kabelovými oky.

Strojovna

Je umístěna ve střední části kontejnerové skříně a určena pro vlastní provozování DA. Přístup pro obsluhu a servisní zásahy je zabezpečen servisními dveřmi o rozměrech 800×1850 mm z každé delší strany kontejnerové skříně.

Kromě zabudovaného dieselagregátu jsou zde umístěny ventilační otvory s tlumiči hluku pro sání chladícího vzduchu, odvod chladícího vzduchu, akumulátorové baterie a tepelně izolované výfukové potrubí. Ventilační otvory jsou opatřeny protidešťovými žaluziemi a samouzavíracími klapkami proti samovolnému ochlazování DA v zimním období.

V rámu soustrojí je umístěná již zmiňovaná palivová nádrž objemu 350 l. Na nádrži je umístěno elektrické 24V čerpadlo pro dočerpávání paliva do nádrže z externího zásobníku. Celý prostor strojovny je akusticky izolován – stěny, podlaha, strop i servisní dveře s útlumem 25 dB (A). I zde je osvětlení jištěno záložním 24V systémem, nechybí zde ani 24V ventilátor pro odvod tepla.

Podlaha strojovny je řešena jako ekologická záchytná vana se sběrnou jímkou vedle servisních dveří. Prostor vyústění tlumiče výfuku z výtlačné komory je natřen žáruvzdornou barvou.

Druhá výtlačná komora

Je umístěna ve střední části kontejnerové skříně za chladičem DA a je určena pro odvod chladícího vzduchu vzhůru nad střechu kontejnerové skříně a odhlučnění vlastního DA. Dále je určena pro umístění tlumiče výfuku motoru a odvod spalin rovněž nad střechu kontejnerové skříně.

Celý prostor je akusticky izolován a od stropu chráněn ocelovým pozinkovaným roštem a uzavíratelným víkem. Mechanismus otevírání víka je umístěn ve strojovně.

Ukládací prostor

Je umístěn v přední části (u nosného oka kontejnerového rámu) a je určen pro uložení požadovaných kabelů 32 A až 125 A na cívkách (bubnech). Ukládací prostor je přístupný ze dvou delších stran kontejnerové skříně, prostor je uzavřen hliníkovými roletkami.

Vnitřní prostor je osvětlen. Na levé straně prostoru je osazen v nosném rámu otočný buben s převodovkou pro volné 125A kabely bez zásuvek v délce 3×50 m po třech sekcích, pod bubnem je oddělená schránka pro uložení kabelů s oky a zásuvkou v délce 2×5 m (125 A) a 2×5 m (63 A).

Na pravé straně prostoru jsou osazeny v nosném rámu dva otočné bubny s převodovkou nad sebou, vrchní se dvěma sekcemi pro uložení volných kabelů bez zásuvek v délce 2×100 m (16 A), 2×50 m (16 A)., spodní se dvěma sekcemi pro uložení kabelů bez zásuvek v délce 4×50 m (32 A) a 3×50 m (63 A). Hmotnost kabelů uložených v tomto prostoru činí cca 1500 kg.

Kromě kabelů, které jsme zmiňovali průběžně, jsou v kontejneru samozřejmě uchyceny práškové hasicí přístroje, chrániče sluchu a najdeme zde i lékárničku.

Sdílet
Seriál: 2014: Pomoc Slovinsku po tvrdé zimě