Pátek 23. srpna 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Novinky z dílny vyšetřovatelů požárů přináší dvě publikace a aktualizaci mobilní aplikace

Na konci roku 2017 vyšlo z dílny vyšetřovatelů požárů opět pár zajímavých informačních materiálů, které se mohou hodit široké veřejnosti působící na úseku požární ochrany.

Dvě nové neperiodické publikace

První z publikací vypracoval vyšetřovatel požárů MV-GŘ HZS ČR Filip Nos a nese název „Vybrané požáry 2 – závažné požáry“, ve které upravil texty z odborných vyjádření zpracovaných pro vybrané závažné požáry, které se staly na území České republiky, a které byly veřejností v posledních letech značně sledovány.

Druhou neperiodickou publikace vypracovali vyšetřovatelé požárů Jakub Škoda, David Schön z MV-GŘ HZS ČR a Petr Holub z HZS Moravskoslezského kraje. Jedná se o publikaci vybraných požárů v anglickém jazyce. Jednalo se o překlad textů, které již byly publikovány v publikaci Vybrané požáry 1. a Vybrané požáry automobilů a technických zařízení.

Odbornou lektoraci této publikace provedl vyšetřovatel požárů HZS Plzeňského kraje Stanislav Kopecký, jazykovou korekturu provedla Šárka Mintuchová z MV-GŘ HZS ČR, Oddělení civilní nouzové připravenosti.

V závěru publikace autoři vytvořili také odborný slovníček.

Domníváme se, že takto vytvořená publikace může sloužit jako vhodný materiál, prezentující v zahraničí práci českých vyšetřovatelů požárů.

Obě publikace jsou v současné době připraveny k distribuci na jednotlivé HZS krajů.
Nejsou určeny k prodeji.

Publikace jsou také umístěny ve formátu PDF na internetových stránkách hzscr.cz
v sekci Popis fungování procesu státního požárního dozoru.

Mobilní aplikace PTCH ZPP

Za zmínku také stojí nově rozšířená mobilní aplikace PTCH ZPP, která je primárně určena pro vyšetřovatele požárů. Jak se ale ukázalo z komentářů na Google Play, hodí se také pro další odborníky působící na úseku požární ochrany.

Mobilní aplikace byla opravena a zároveň rozšířena o problematiku výbušných atmosfér ATEX.

Přečtěte siVyšetřovatelům požárů pomáhá mobilní aplikace, využít ji může i široká veřejnost

V květnu 2015 byla spuštěna mobilní aplikace pro potřeby zjišťování příčin vzniku požárů, která obsahovala základní iniciátory požárů, požárně technické charakteristiky a doplňující informace pro práci vyšetřovatelů požárů v terénu.

V rámci aktualizace provedené v roce 2016 byla rozšířena o P, H věty, Kemler kódy, bezpečnostní značení tlakových lahví, bezpečnostní značení obecně a modul pro určování GPS souřadnice. Byla také upravena část s požárně technickými charakteristikami, kde byly doplněny některé nové položky.

Nyní v roce 2017 byla aplikace opět rozšířena, a to o problematiku výbušných atmosfér, potažmo protivýbuchové prevence. Tato oblast má za cíl obecné seznámení s danou problematikou a lze ji chápat jako určitý rozcestník, který Vás nasměruje kam se případně podívat, budete-li mít o danou oblast hlubší zájem.

V terénu se může stát aplikace cenným pomocníkem při konfrontaci s výbušnými atmosférami v rámci průmyslových provozů a technologických zařízení.

Rozšíření obsahuje obecnou teorii výbušných atmosfér (zóny s nebezpečím výbuchu, iniciační zdroje, výbuchové charakteristiky, legislativu, dokumentaci apod.)

Dále jsou uvedeny příklady požárně technických a výbuchových charakteristik vybraných výbušných prachů z různých oblastí jejich využití (potravinářský průmysl, dřeviny, polymery, kovy, směsné prachy a nekovové prvky).

Oblasti výbušných atmosfér vždy přináší do prostorů jejich výskytu významná rizika, která jsou ošetřena v rámci protivýbuchové prevence.

Proto je současní aktualizace i základní náhled do této oblasti se zaměřením na obecné informace, bezpečnostní značení a popis základních prvků konstrukční protivýbuchové ochrany (jedná se o vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení).


Jak již bylo referováno dříve, mobilní aplikace je primárně určena pro vyšetřovatele požárů, může však také sloužit každému, kdo se zabývá požární ochranu.

Pomocí mobilní aplikace si lze také stáhnout knihu „Požárně technické charakteristiky a technické informace pro potřeby ZPP“, kterou v roce 2015 vydalo MV-generální ředitelství HZS ČR. Právě tato kniha se stala prvotním zdrojem informací pro tuto mobilní aplikaci.

Aplikace je k dispozici zdarma ke stažení na Obchodu Play (zařízení s Android) a App Store (zařízení s iOS).

plk. Mgr. Radek Kislinger
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet
Banner Dobráci sk