Středa 8. unora 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ministerstvo vnitra nechává „vyzkoumat“ novou barvu pro hasičské vozy, navržena byla červená OS 3117 a bílá OS 9118

Projekt výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Barevná úprava zásahového požárního automobilu“ zadalo Ministerstvo vnitra České republiky v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021“.

Jeho cílem je aplikovaný výzkum stanovení optimální jednotné barevné úpravy zásahového požárního automobilu tak, aby při uplatnění přednostní jízdy v rámci operačního řízení byla zajištěna optimální bezpečnost jeho osádky a ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích. Přitom tato jednotná barevná úprava nesmí zbytečně odvádět pozornost ostatních účastníků silničního provozu, a to ani při jízdě bez práva přednosti.

Na výzkumu se podílelo Centrum dopravního výzkumu, společnost SYNPO, což je výzkumný ústav i autorizovaná osoba v oblasti výroby barev a Technický ústav požární ochrany.

SYNPO je akciová společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků, byla vždy čelním představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti polymerů. Provádí krátkodobá a dlouhodobá testování výrobků pro certifikační účely, vývoj analytických či zkušebních metod, řeší krátkodobé a dlouhodobé projekty týkající se formulace a vývoje specifických produktů.

Centrum dopravního výzkumu je veřejná výzkumná instituce. Založena byla Ministerstvem dopravy v roce 1992. Je právním nástupcem českých částí Výzkumného ústavu dopravného v Žilině, který vznikl v roce 1954. Od roku 2007 působí jako veřejná výzkumná instituce, od roku 2014 je také znaleckým ústavem.

Technický ústav požární ochrany je organizační součástí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Pracovníci TÚPO jsou aktivně zapojeni jako experti požárního zkušebnictví do práce technických normalizačních komisí.

Projekt byl zahájen 1. února 2017, uznané náklady na řešení byly stanoveny na 1 711 080 Kč. Ukončení se předpokládá do 31. srpna 2018.

Jednou z hodnocených oblastí byla i dostatečnost používaného zvláštního výstražného zařízení a to včetně jeho barvy. Jak už jsme informovali dříve, k testování sloužil mimo jiné Ford Mustang, zapůjčený firmou BRNOCAR.

Přečtěte siFord Mustang poslouží Hasičskému záchrannému sboru České republiky pro testování

V rámci řešení výzkumu byly navrženy nové odstíny pro zásahové požární automobily. Jsou jimi červená OS 3117 a bílá 9118.

Pro fajnšmekry se jedná o červenou OS 3117 v souřadnicích L: 44,46, a: 54,33, b: 31,75, lesk: 93±4 (při 60°), celková barevná definice ΔE ≤ 0,8. Pro zvýrazňující prvky pak bílá barva OS 9118 v souřadnicích L: 97,22, a: –0,94, b: 0,51, lesk: 93±4 (při 60°), celková barevná definice ΔE ≤ 0,8.

Přečtěte siPráce na vylepšování viditelnosti vozidel HZS Moravskoslezského kraje započaly už v roce 1995

Výrobci nejběžnějších podvozků pro požární techniku – tedy v České republice Tatra a Scania – jsou schopni dodat v tomto odstínu automobily již z výroby, dodavatel (nástavbář) tak nemusí do lakování kabiny nijak zasahovat.

Pro představu: polep běžné hasičské cisternové automobilové stříkačky do zářivě červeného odstínu RAL 3024, který se masově používá v Moravskoslezském kraji a v některých zemích západní Evropy, se u nástavbářů dodávajících vozidla hasičům v České republice pohybuje v průměrně v částkách okolo 90 tisíc korun včetně DPH navíc oproti obyčejné červené.

Nově navržený barevný odstín se oproti běžné RAL 3000 cenově takto výrazně lišit nebude, samozřejmě ale nedosáhne viditelnosti zářivé varianty. Generální ředitelství HZS ČR se tímto projektem snaží o posun viditelnosti hasičských vozidel k lepšímu za minimální náklady.

Sdílet