Úterý 10. prosince 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

Čeští hasiči se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Nizozemsku

Ve dnech 3. až 5. 7. 2018 proběhl v holandském městečku Vught sedmý ročník mezinárodní konference NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2018 zaměřené na tématiku CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives).

Letošní konference se konala ve výcvikovém centru nizozemské armády pro CBRN (National Training Center (NTC)), kde najdeme vše od dálnice, přes tržiště až po stanici metra. Díky tomuto unikátnímu zázemí se organizátoři rozhodli spojit letošní konferenci s tréninkem.

Cílem této části konference bylo procvičit spolupráci záchranných složek z různých evropských států při událostech s CBRNe tématikou.

Přečtěte siVýcvik pro specialisty NATO v oblasti CBRN se uskutečnil v brněnském středisku Školního a výcvikového zařízení HZS ČR

Za Českou republiku se tréninku zúčastnili čtyři příslušníci HZS ČR z chemických laboratoří Institutu ochrany obyvatelstva a HZS Středočeského kraje, kteří do Holandska odjeli s vybavením pro biologický a radiační průzkum a odběry vzorků v terénu.

První den cvičení jednotlivé týmy prezentovaly ostatním své vybavení pro chemický, radiační a biologický průzkum. Velký zájem vzbudila hlavně naše prezentace vybavení pro detekci a vzorkování biologických vzorků.

Vedle prezentace vybavení účastníků cvičení probíhala i prezentace vybavení zástupců firem, kteří nám názorně předvedli nejnovější vybavení (mobilní rentgen, ochranné masky a obleky, kapesní radiační spektrometry apod.) a zároveň nám ho zapůjčili k praktickému vyzkoušení během jednotlivých tréninkových sekcí.

Následující dny cvičící čekaly různé scénáře (výbuch v metru, opuštěné zavazadlo v baru se záhadně uhynulým ptáčkem, nález nelegálního skladiště a laboratoře pro přípravu improvizovaných výbušných systémů sloužících k rozptylu nebezpečných látek).

Každý scénář byl rozdělen do několika postupných kroků, přičemž pokaždé spolu cvičily minimálně dva týmy z různých států.

Úkolem příslušníků HZS ČR ve spolupráci s celní správou Holandska bylo provést průzkum nelegálního skladiště a laboratoře a vyhledat všechna potenciální CBRN rizika.

Do objektu jsme mohli bezpečně vstoupit až poté, co byl proveden pyrotechnický průzkum a deaktivace nástražných výbušných systémů, který provedl tým složený z polských ženistů a španělských pyrotechniků.

Dalším úkolem pro české hasiče bylo provést odběr biologických a chemických vzorků z míst vytipovaných průzkumným týmem. Tuto činnost jsme prováděli s příslušníky španělské policie.

Samozřejmostí je, že veškeré činnosti byly vzhledem k předpokládanému výskytu bojových chemických látek a nebezpečných biologických agens prováděny v ochranných prostředcích.

Před každou operací byla krátká porada zúčastněných složek, kde byl připraven plán, určen stupeň ochrany a byly rozděleny úkoly. Díky mezinárodnímu složení týmů musela veškerá komunikace probíhat v angličtině a to i v případě použití obličejové masky a radiostanic, což byla pro některé týmy také velká výzva.

Po skončení každého scénáře bylo provedeno závěreční zhodnocení a to jak z pohledu cvičících, tak z pohledu organizátorů a následovala diskuse, během níž týmy obhajovaly své taktické postupy apod.

Závěrem je nutno říci, že v porovnání s ostatními evropskými státy se HZS ČR nemá rozhodně za co stydět a to jak po stránce taktické, tak i po stránce materiálního zabezpečení (ochranné prostředky, vybavení pro detekci CBRN rizik).

Například co se týče detekce biologických agens, tak i přesto že s touto problematikou se rámci HZS teprve začíná, je naše vybavení pro mobilní detekci srovnatelné s vybavením vyspělých evropských států.

kpt. Ing. Michal Setnička, Ph.D.
MV – GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Sdílet
Banner ZPMVČR 211 970