Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Institut ochrany obyvatelstva byl u zrodu východoafrického výcvikového centra v Ugandě

Institut ochrany obyvatelstva společně s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) jsou iniciátory projektu zaměřeného na vytvoření regionálního výcvikového centra, kde se budou záchranáři z Východoafrického společenství (East African Community) školit na zásady ochrany před účinky chemických látek.

Ve dnech 24. října – 1. listopadu 2018 proběhl ve vojenském výcvikovém zařízení v Jinja v Ugandě již třetí „Výcvik na ochranu před chemickými látkami pro záchranáře z Východoafrického společenství“.

Akce probíhá každoročně od roku 2016, první a druhý výcvik prováděli lektoři Institutu ochrany obyvatelstva a afričtí záchranáři byli v rolích účastníků. Nejlepší účastníci výcviků byli vybráni za budoucí instruktory, a během období 2017 – 2018 se na svoji roli připravovali a měli možnost konzultací s českými lektory.

Přečtěte siInstitut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč školí specialisty na chemii z celého světa

Letošní výcvik proběhl plně v gesci afrických instruktorů / Burundi (1), Keňa (1), Tanzanie (1), Uganda (6). Kurz absolvovalo 17 účastníků z Východoafrického společenství: Burundi (3), Keňa (4), Rwanda (3), Tanzanie (3) a Uganda (4).

Čeští lektoři zde působili jako odborní poradci, upravovali potřebné informace a časový program výcviku tak, aby bylo možné realisticky zvládnout veškeré naplánované aktivity.

Kurz byl zaměřen na ochranu před účinky chemických látek. Úvodní teoretické přednášky byly postupně nahrazovány praktickými aktivitami v oblasti detekce, odběru vzorků a dekontaminace.

Důraz byl kladen na práci s ochrannými prostředky, výcvik probíhal v ochranných maskách a oděvech. Cílem výcviku bylo, aby účastníci získali komplexní přehled o řešení situace s únikem toxické chemické látky a byli jejími aktivními řešiteli.

Byly stanoveny role velitele zásahu, velitele nástupního prostoru a vedoucích jednotlivých týmů. Byly rozehrány různé scénáře s únikem nebezpečné látky, na které museli kurzanti zasahovat.

Přečtěte siV Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč cvičí zástupci z celého světa zásah při úniku chemické látky

Každý zásah na mimořádnou událost byl posléze vyhodnocen, aby byl minimalizován počet chyb. Závěrem každého dne probíhala schůzka českých odborníků s africkými instruktory, kde byly vyhodnoceny jejich lektorské schopnosti a také manažerské dovednosti a schopnost týmové práce.

Výcvik byl přínosný pro všechny aktéry. Kurzanti pochopili zákonitosti celkového procesu zásahu na nebezpečnou látku a prakticky si vyzkoušeli veškeré praktické aktivity.

Afričtí instruktoři zvládli svůj první výcvik na “chvalitebnou” a doufejme, že při dalších výcvikových akcích se více zaměří na přípravu a během výcviku budou lépe uplatňovat zásady týmové práce a vzájemné komunikace.

Základy prvního regionálního výcvikového centra jsou nyní položeny. Existuje dostatek instruktorů, výcvikové zařízení s uloženým materiálem a vše je podpořeno vůlí států spolupracovat a společně školit své záchranáře. Přejme tomuto projektu úspěch a další rozvoj.

pplk. Ladislava Navrátilová, Ph.D.
MV – GŘ HZS ČR / Ministry of the Interior – Fire Rescue Service of the Czech Republic
Institut ochrany obyvatelstva / Population Protection Institute
Sdílet