Neděle 27. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Chování tlakových lahví v podmínkách požáru zkoumali jihomoravští hasiči v Bučovicích

Začátkem prosince roku 2018 absolvovali jihomoravští hasiči ojedinělý výcvik, který představil chování tlakových lahví v podmínkách požáru. Akce se uskutečnila v Bučovicích a účastnilo se jí na 130 hasičů. Výstupy poslouží vědeckým účelům.

Výcvik včetně potřebných organizačních příprav trval tři dny. Díky spolupráci s městem Bučovice se jej podařilo realizovat v areálu bývalých Uměleckoprůmys­lových závodů, který je určen k demolici.

Na organizaci akce se podílelo město Bučovice, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, Technický ústav požární ochrany (TUPO) HZS ČR, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)Fakulta bezpečnostního inženýrství, Policie ČR, Městská policie Bučovice a obec Kozlany.

Akce měla seznámit hasiče s chováním tlakových lahví naplněných acetylénem v podmínkách požáru v uzavřených prostorách (budově) a na volném prostranství. Výcviku se účastnili velitelé družstev, velitelé čet a jejich zástupci a také řídící důstojníci. Celkem přibližně stovka hasičů.

Přečtěte siHasiči v Jihomoravském kraji dokončili výcvik zaměřený na eliminaci nebezpečí destrukce tlakové lahve při požáru jejím prostřelením

Dopolední program byl vyplněn teoretickou přípravou, kdy se hasiči seznámili se zkušenostmi z reálných zásahů a také experimentů zaměřených na danou problematiku.

Odpoledne se reálně simulovaly podmínky požáru s přítomností tlakové lahve. V průběhu simulace došlo dle očekávání k její neřízené explozi. Data související s explozí byla v průběhu simulace zaznamenávána.

Odborným garantem výcviku byl mjr. Ing. Jan Hora z HZS Plzeňského kraje, který se touto problematikou zabývá již od roku 2010.

Přečtěte siLikvidace požárů tlakových lahví je možná i ve spolupráci s odstřelovači, hasiči trénovali ve vojenském prostoru Hradiště

Výsledky akce budou využity v rámci vědeckého programu financovaného z podpory Ministerstva vnitra ČR, na němž spolupracují také HZS Plzeňského kraje, HZS hl. m. Prahy, TUPO HZS ČR, Linde a.s. a VŠB-TUO.

Součástí výcviku byla také ukázka nasazení hasících hřebů, kterými již disponují některé jihomoravské profesionální hasičské jednotky.

Přečtěte siKulturu hašení zdokonalují hasiči v Berouně, proud "D" vystačí na požáry v přírodě i domech

Hasící hřeby lze využít při hašení požárů v uzavřených prostorech (unimobuňky, mezistropní prostory, sendvičové konstrukce, vzduchotechnika,…) a při hašení lesních požárů a skládek, kde mohou zápichem do země fungovat jako injektážní proudnice.

por. Mgr. Jaroslav Mikoška
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK