Pátek 2. prosince 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči v Odrách se po více než dvou stech letech dočkali nové hasičské zbrojnice, moderní budova stála téměř 22 milionů

V Odrách na Novojičínsku se v pátek 10. ledna 2020 dopoledne konalo slavnostní otevření nově vybudované hasičské zbrojnice.

Město Odry získalo v roce 2018 dotace na výstavbu z Ministerstva vnitra ve výši 4 500 000 Kč a Moravskoslezského kraje ve výši 2 250 000 Kč.

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vyhrála firma PRINEX GROUP s.r.o. s celkovou cenou díla 21 138 556 Kč s DPH bez dozorů a vybavení, stavba probíhala od srpna roku 2018 do října roku 2019.

Popis stavby

Hasičská zbrojnice je navržena jako kompozice tří částí. Nízká část slouží pro garážování hasičských vozidel, dvoupodlažní objekt za garážemi tvoří zázemí hasičů, třetí částí je věž na sušení hadic, která vychází z budovy zázemí zbrojnice.

Při návrhu bylo počítáno s případnou budoucí možností trvalé služby pro pět hasičů.

Jednotka SDH města Odry je zařazena do kategorie JPO II a je předurčena pro zásahy u dopravních nehod.

Úplně první kůlna pro stříkačky a hasičské nářadí byla v Odrách vystavěna – rovněž ze dřeva – v roce 1811 na prostranství vzniklém odstraněním hřbitovní zdi u Kostela sv. Bartoloměje, o 24 let později však paradoxně vyhořela.

Na stejném místě byla následně vystavěna zbrojnice nová, rovněž dřevěná. Ta byla následně v roce 1864 přebudována na zbrojnici z nehořlavých materiálů. Za přestavbu tehdy město zaplatilo 800 zlatých, jednotka v ní – po průběžně prováděných stavebních úpravách – sídlí doposud.

Dvoupodlažní objekt a věž hasičské zbrojnice je obložen cihelnými pásky, jako reminiscence zděné textilní továrny, která zde v minulosti stávala. Řešené území má velikost 2 762 m2.

Budova o půdorysu 24×21 metrů poskytuje v garážích prostor pro tři těžké zásahové automobily a je propojena se zázemím hasičů. Přímo s prostorem garáže jsou propojeny místnosti chemické služby, dílna a sklad s věží na sušení hadic.

V přízemí druhé budovy je umístěno zádveří, hala se schodištěm, šatna hasičů, sociální zařízení hasičů a technická místnost.

V druhém patře je umístěna kancelář velitele, kancelář velitelů družstev, kuchyňka, sociální zařízení a víceúčelová místnost pro školení hasičů.

Severnímu pohledu dominuje trojice výsuvných vrat s prosvětlením garáží. Nad hlavním vstupem je umístěna kancelář, z které je výhled do třech stran celého areálu.

Jižní fasádě dominuje oplechovaný arkýř, který prosvětluje prostor schodiště a kuchyně. Okna do ostatních prostor zbrojnice jsou sdružena do dvou horizontálních pásů nad sebou.

Slavnostní otevření

Slavnostního otevření se v pátek dopoledne zúčastnili kromě samotných členů jednotky sboru dobrovolných hasičů také zástupci města Odry v čele se starostou Ing. Liborem Helisem a představitelé dodavatelských fi­rem.

Zázemí pro naši jednotku požární ochrany dlouhodobě nebylo důstojné. Příprava stavby nové zbrojnice v této lokalitě byla zahájena v roce 2014. Díky významné podpoře HZS Moravskoslezského kraje jsme v roce 2018 dosáhli na nejvyšší možnou dotaci z Ministerstva vnitra,

řekl v úvodu starosta města.

K novému zázemí hasičům i městu pogratuloval rovněž ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. a ředitel územního odboru Nový Jičín plk. Ing. Petr Adamus.

Pro nás je místní dobrovolná jednotka kategorie JPO II velmi důležitá, každý rok vyjíždí zhruba ke stovce zásahů. Jsem rád, že se podařilo tuto stavbu realizovat a že bude sloužit nejen hasičům, ale i všem občanům města a okolí,

řekl ke slavnostní události generál Vlček.

Technický stav původního objektu byl značně nevyhovující. Jsem nesmírně rád, že se město rozhodlo vybudovat novou zbrojnici. Budova je velmi zdařile koncipovaná, kvalitní zázemí pro hasiče zvýší bezpečnost celého území, na kterém jednotka zasahuje,

dodal před přestřižením pásky plukovník Adamus.

Mezi hosty nechyběli ani členové okolních dobrovolných jednotek, například velitel dobrovolných hasičů ze Slatiny Jakub Kozák; systém Fireport, instalovaný v nové zbrojnici v plné konfiguraci, představil Lukáš Bartůněk.

Přečtěte siFIREPORT je možné aktivovat také ve Zlínském kraji, má i vychytanou svolávací aplikaci

Po krátkých proslovech byla přestřižena páska a stavba byla předána veliteli jednotky Robinu Fabiánovi do užívání, hasiči z ní začnou vyjíždět k zásahům právě až teď – od 10. ledna 2020.

Následovala prohlídka budovy a krátké občerstvení, pro veřejnost zůstala zbrojnice otevřena ž do večerních 18 hodin. Nová stavba přilákala desítky zájemců, pro město je to významný posun ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Info o projektu a stavbě: Město Odry a KT architekti
Sdílet