Pátek 23. října 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Železné Rudě jsou v novém, zbrojnice a stanice slouží profesionální i dobrovolné jednotce

Na den 24. 9. 2020 bylo dlouho naplánováno slavnostní otevření zrekonstruované a dostavěné hasičské zbrojnice a stanice v Železné Rudě na Šumavě.

Bohužel, současná protikoronová vládní nařízení a interní nařízení HZS neumožňují uspořádání takové akce, která by byla možná pro širokou veřejnost, jak bylo plánováno, tak se slavnostní otevření přesouvá na jindy, neboť nechceme místní obyvatele o tak významnou událost ochudit.

Přečtěte siV Železné Rudě byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce požární zbrojnice

Nicméně hasiči, a to jak dobrovolní, tak profesionální, začali i tak ve zrekonstruovaném a dostavěném objektu sloužit.

Historie a současnost

Původní hasičská zbrojnice byla postavena v 70. letech minulého století. Čítala 3 garážová stání, nad kterými byly 2 městské byty a věž na sušení hadic. To bylo odpovídající své době a počtu několika výjezdů za rok. Postupně se rozrůstalo spektrum a počet událostí, ke kterým se vyjíždělo, a tak byla dostavěna další garáž, sklady a dílna.

Nicméně i nadále zde chybělo jakékoliv zázemí pro hasiče. Žádná klubovna, žádné sprchy, šatna se zásahovými obleky byla na chodbě. Po roce 2000 začala evoluce. Investicemi města a postupnou obměnou techniky se jednotka dostala na velmi dobrou úroveň, nicméně po celou dobu bylo zázemí téměř stále stejné, jen vznikla menší klubovna z jedné garáže. V letech 2015 – 2017 JSDH zasahovala v průměru u 120 událostí za rok a byla tak nejvytíženější v kraji.

S ubývajícím počtem členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Železná Ruda, ale hlavně s narůstajícím počtem událostí, vyvstala potřeba zajistit zde dostupnost požární ochrany. Skrz rozlehlý hasební obvod ležící v horské oblasti vede mezinárodní silnice I. třídy a celá oblast se nachází u státní hranice s Německem a částečně i v Národním parku Šumava.

Nejbližší stanice HZS (P1) je vzdálena 33 km v Sušici, další pak 40 km v Klatovech (C1) – obojí cestou sem do kopce a v zimě do zimních horských podmínek. Podobné je to i s nejbližšími JSDH vzdálenými 15–20 km. I díky právě přiznané dotaci a jistotě, že bude zbrojnice zrekonstruována a dostavěna, bylo rozhodnuto o vzniku stanice HZS, prozatím kategorie P0 – společná s JSDH. 1. 1. 2018 zde tedy vznikla stanice HZS ve velmi spartánských podmínkách (pro zajímavost – nejvýše položená stanice v ČR).

V minulém roce zasahovala jednotka HZS již u téměř 200 událostí a jedná se o povýšení na kategorii P1. Nadále zde dochází k poměrně rozsáhlé výstavbě bytových domů, připravuje se například domov pro seniory nebo nový lyžařský areál.

Stavba

Samotná rekonstrukce a dostavba začala symbolickým poklepáním na základní kámen 18. 3. 2019. Ihned poté následovala demolice dříve přistavované garáže a skladů, které byly nahrazeny zcela novou budovou. Ta je vestavěna mezi starou zbrojnici a budovu Zdravotnické záchranné služby, podle které byla zvolena barevná kombinace nové fasády.

V přízemí jsou tři výjezdová stání, myčka vozidel, montážní jáma, dílna, sklady a „špinavá šatna“ – na zásahové obleky. Samozřejmostí v garážích je odsávání výfukových zplodin z automobilů, doplňování jejich vzduchu a dobíjení pomocí Rettboxů, dálkové otevírání vrat, či rozsvícení budovy v případě vyhlášení poplachu.

V mezipatře byly vybudovány 2 sklady a strojovna vzduchotechniky s rekuperací. Ve 2. NP je společné zázemí HZS a JSDH – šatny, sprchy, sociální zařízení, denní místnost, kanceláře velitelů a ložnice.

Ve 3. NP se nachází kancelář SDH, sklady, krizová místnost se zázemím a posilovnou. Další fyzickou přípravu mohou hasiči vykonávat na multifunkčním sportovním hřišti, přímo přes ulici, u základní školy.

Při dostavbě nové části bylo zároveň započato s rekonstrukcí starých garáží. JSDH s HZS byly tou dobou vystěhováni do přistavěných kontejnerů, dočasné garáže a městského bytu. Během toho byla samozřejmě akceschopnost jednotek zachována.

Byly provedeny kompletně nové interiéry a podlahy garáží, zateplena stará budova, vyměněna střecha, doplněna veškerá technologie, vyměněny staré rozvody energií a došlo k propojení s budovou novou. Rekonstrukcí prošla také kotelna a věž pro sušení hadic.

Celý objekt je nyní také zálohován pro případ výpadku elektrického proudu – což je zde v horách poměrně běžná věc. Nainstalován byl výkonný dieselagregát, který se samočinně spustí při výpadku elektřiny.

Nechybí ani moderní zabezpečení objektu, včetně kamerového systému.

Rekonstrukcí prošla i plocha okolo a před budovou hasičárny, kde byl položen nový asfaltový povrch.

Kvůli pandemii a problémům s příjmem financí pro město, muselo být upuštěno od realizace několika dalších, dodatečně plánovaných, zlepšení nad rámec projektu – lezecká stěna, přístřešek na automobily, věž pro výcvik a sušení hadic a další drobnosti, které jak věříme, budou realizovány dodatečně.

I přes problémy s projektem si stavební firma poradila se stavbou velmi dobře a vycházela vstříc průběžným požadavkům hasičů, kteří si díky své přítomnosti stavbu hlídali de facto denně. Projekt rekonstrukce a stavby byl realizován hlavně díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) ze kterého plynulo 33 milionů korun.

Dále poskytl dotaci Plzeňský kraj a Ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS – celkem 7 milionů korun. Zbylých 15 milionů korun financovalo město Železná Ruda. Celkem bylo proinvestováno 55 milionů korun – vše uvedeno po zaokrouhlení.

Touto významnou stavbou a rekonstrukcí tak vzniklo zázemí hodné dnešní doby. Hasiči zde neposkytují pomoc pouze místním obyvatelům, ale vzhledem k tomu, že je Železnorudsko nejvýznamnější turistickou oblastí západní Šumavy, zajišťují bezpečnost také stovkám tisíc turistů během letní a zimní sezony.

Filip Brož
město Železná Ruda
www.ZeleznaRuda.cz
www.hasiciZR.cz
Sdílet