Neděle 14. července 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásadní proměnou prošla v uplynulých měsících budova hasičské zbrojnice v Borohrádku

S ohledem na chystanou spolupráci dobrovolné jednotky v Borohrádku a společností Serafin Campestrini s.r.o. se sídlem v Borohrádku na zajištění požární bezpečnosti výrobního závodu a s tím i spojeným nárůstem technického vybavení hasiči v září 2019 započali poslední etapu rekonstrukce zbrojnice.

Již v minulých letech byla na budově provedena výměna vrat za sekční, výměna oken a rekonstrukce sociálního zázemí

1. 9. 2019 byly započaty bourací práce a rekonstrukce dvou garážových stání č. 1 a č. 2 v levé části budovy, kde byly vyměněny původní již nevyhovující podlahy, provedeno snížení a zateplení stropů, výměna již nevyhovující elektroinstalace a montáž dvou nových výjezdových sekčních vrat s elektrickým pohonem.

U garážového stání č. 3 došlo ke zvětšení otvoru a montáži nových vrat z důvodu přestěhování CAS 20 do těchto prostor.

Ostatní garážová stání prošla částečnou rekonstrukcí elektroinstalace, nátěrem podlah a výmalbou. V garážovém stání č. 6 byl nainstalován dílenský stůl a vybavena dílna pro drobné opravy a údržbu vozidel.

Opláštění budovy prošlo celkovou rekonstrukcí a zateplením, vyměněna byla elektroinstalace vně budovy s montáží nového LED osvětlení prostoru okolo budovy, a elektro výzbroj rozvaděčů.

Celkovou proměnou prošla i technologie budovy. V garážových stáních byl nainstalován rozvod stlačeného vzduchu a rozvod dobíjení akumulátorů ve vozidlech.

Nově bylo nainstalováno odsávání výfukových zplodin od všech vozidel, které je spouštěno buď manuálně v prostoru vrat, nebo při vyhlášení poplachu automaticky.

Přečtěte siPlymovent: Profesionální odsávání výfukových zplodin z garáží na stanicích i zbrojnicích

Doplněno bylo nouzové osvětlení v prostoru garáží, šatny a chodeb.

Nově byla provedena po celé budově instalace rozhlasového zařízení pro poslech rádia, radiostanice a při vyhlášeném poplachu informace ze zařízení FIREPORT.

Přečtěte siSvolávací systém FIREPORT používá už více než 600 jednotek, firma nabízí i variantu pro JPO V

Toto zařízení automaticky na určenou dobu ovládá osvětlení vně i venku budovy a ovládá odtah zplodin od vozidel.

Část informací o stavu budovy – elektro napájení budovy, tlaku v rozvodu stlačeného vzduchu, zajištění objektu a kamerový systém jsou přenášeny na mobilní telefony vybraných členů jednotky.

V prostoru za hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno workoutové hřiště a posezení.


Takto zrekonstruovaná hasičská zbrojnice a její okolí vyhovuje našim požadavkům na umístění techniky a požárního materiálu, kterým jednotka v tuto chvíli disponuje a je připravena na chystané změny, které nás do konce tohoto roku ještě čekají.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice probíhala svépomocí a provedla ji část členů JSDH Borohrádek ve svém osobním volnu bez nároku na odměnu. Celkem bylo na rekonstrukci odpracováno 3215 hodin během devíti měsíců.


Na financování a zajištění materiálu se podílelo Město Borohrádek částkou 150 000 Kč, společnost Serafin Campestrini – SECA částkou 150 000 Kč na nákup sekčních vrat, stavebniny PCP Stavex Skuteč – sponzorský dar ve formě stavebního materiálu, firma Stavíme kvalitně Jaroslav Honzík Borohrádek s jeho spolupracovníky, kteří zhotovili fasádu na celém objektu zdarma a někteří členové JSDH Borohrádek.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, bez kterých tento projekt neuskutečnil.

Fotografie z průběhu rekonstrukce jsou k vidění na hasici-borohradek.raj­ce.idnes.cz

Martin Šrámek
JSDH Borohrádek
Sdílet