Úterý 27. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Generálmajor Vladimír Vlček je novým ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR

V pondělí 19. července 2021 představil ministr vnitra Jan Hamáček nového generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Stal se jím generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

Přečtěte siDaniel Miklós je brigádní generál, Vladimír Vlček generálmajor. Povýšil je prezident republiky

Jeho předchůdce, generálporučík Ing. Drahoslav Ryba skončil ze zákona po téměř 10 letech. Ze služeb státu ani hasičů ještě neodchází, nově bude zastávat pozici přidělence HZS ČR při zastupitelském úřadu ČR v Bratislavě.

Být v čele hasičů je pro mne čest, přijímám tento úkol s pokorou, ale zároveň ho vnímám i jako závazek. Rád bych v této souvislosti navázal na kontinuitu vedení HZS ČR.

Nicméně je nutno říci, že v současné době před námi stojí nemálo úkolů, přičemž mezi nejpodstatnější bych zařadil, mimo naší tzv. „běžnou činnost“ u požárů a jiných mimořádných událostí, úkoly spojené s pandemií Covid-19, a dále přípravu a realizaci koncepce rozvoje HZS ČR, včetně revize tzv. plošného pokrytí jednotkami požární ochrany.

Nemalým úkolem je také přesvědčit politickou reprezentaci, že ani v těchto současných obtížných ekonomických podmínkách není prostor pro jakékoli škrty v rozpočtu či v platech, a to nejen pro hasiče, ale i všechny složky IZS.

Naopak si zasluhujeme masívní podporu, neboť v krizi – a to se ukázalo mimo jiné i v průběhu pandemie či po tornádu na Jižní Moravě, se na nás stát, kraje, obce a občané mohou jednoznačně spolehnout,

dodal nový generální ředitel HZS ČR, generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA

Generálmajor Vladimír Vlček nastoupil ke sboru již v roce 1984. V letech 1993 až 1995 zastával též nejvyšší funkci v hasičském záchranném sboru, když byl vrchním požárním radou.

Následně působil jako náměstek krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, a od roku 2016 se stal ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V roce 2017 byl jmenován prezidentem republiky do hodnosti brigádního generála.

Generálmajor Vladimír Vlček má za sebou 36 let praxe u HZS ČR. Patří mezi nejzkušenější krajské ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky s dostatkem teoretických znalostí i potřebných praktických zkušeností získaných výkonem různých funkcí v okresním, krajském sboru, ale i na celostátní úrovni.

Při své práci využívá technického způsobu myšlení, který doplňuje velmi dobrými organizačními, manažerskými a řídícími schopnostmi. Snaží se o systémový přístup k řešení problémů v rámci celého sboru.

Pravidelnými službami jako řídící důstojník HZS kraje a velící důstojník města Ostravy si dodnes udržuje svůj kontakt s výjezdovou zásahovou činností a přímo se tak účastní jednotlivých zásahů.

Jmenovaný získal i celou řadu zahraničních zkušeností. Působil jako velitel vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního střediska Evropské unie po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku a Jordánsku. K dalším zahraničním misím patřila například mise v Namibii nebo v Tádžikistánu.

V rámci sboru požívá přirozené autority a je považován za předního odborníka v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Generálmajor Vlček taktéž velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči, územní samosprávou a dalšími subjekty v rámci integrovaného záchranného systému České republiky.

V neposlední řadě se významně podílí na řešení pandemie COVID-19 v roce 2020 a 2021 a to jak v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky, ale i celé České republiky.

Přečtěte siGenerálporučík Drahoslav Ryba odchází z postu generálního ředitele hasičů, bude zastávat pozici přidělence HZS ČR při zastupitelském úřadu ČR v Bratislavě
Sdílet