Úterý 27. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kontejner kombinovaného hašení středočeských hasičů umí vyrobit suchou pěnu i řezat vodním paprskem, dodala ho firma KOBIT – THZ

Kolínská profesionální jednotka má nového pomocníka při boji s ohněm – kontejner kombinovaného hašení, který středočeským hasičům dodala firma KOBIT – THZ CZ s.r.o.

Na počátku realizace tohoto projektu byla myšlenka získat techniku sdružující moderní prostředky, které výrazně zefektivní zásah při požárech průmyslových objektů, technologických zařízení, energetických objektů, skládek, třídíren opadu a podobných provozů.

Kontejner je vybaven technologií One Seven s možností výroby suché pěny, řezacím a hasicím zařízením Cobra, hasicím zařízením CO2 se zásobou 360 kilogramů oxidu uhličitého a práškovým hasicím zařízením Total PLA 500 s pěti sty kilogramy hydrofobního hasicího prášku třídy ABC, který při aplikaci proudnicí Wiliams Portable Hydrochem umožňuje kombinovaný hasební zásah „voda–prášek“.

Přečtěte siOne Seven system je zařízení pro výrobu speciální suché pěny, princip spočívá v přidávání tlakového vzduchu do směsi vody a malého množství pěnidla

Součástí kontejneru jsou dále čtyři kusy 50kg pojízdných hasicích přístrojů, z toho tři s obsahem prášku třídy M pro hašení požárů lehkých kovů a jeden obsahující prášek Nomex, který vyniká svou vysokou účinností při hašení požárů kapalin.

Ve výbavě kontejneru jsou ještě dva třicetikilogramové pojízdné hasicí přístroje s obsahem oxidu uhličitého, šest přenosných hasicích přístrojů CO2 a šest přístrojů práškových.

V současné době probíhá intenzivní zaškolování a výcvik všech příslušníků centrální stanice Kolín, kde bude tato nová technika umístěna. Kontejner však bude připraven nejen pro zásahy v hasebním obvodu kolínského územního odboru, ale s ohledem na jeho specifické vybavení také v rámci celého Středočeského kraje, v případě naléhavé potřeby i pro mezikrajskou výpomoc.

Projekt kombinovaného hasicího kontejneru byl realizován sdružením finančních prostředků HZS Středočeského kraje, podniků a firem kolínského regionu, města Kolín a města Český Brod.

mjr. Mgr. Čestmír Rychlík
velitel stanice Kolín
Sdílet