Pátek 17. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

24. ročník konference „Červený kohout 2021“ proběhne počátkem listopadu v Českých Budějovicích

Vážení hosté, dámy a pánové, ve dnech 2. a 3. listopadu 2021 se koná v konferenčních prostorách Clarion Congress Hotelu České Budějovice 24. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí Červený kohout 2021.

Záštitu nad konferencí převzal náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA.

Dovolte mi, abych jménem Domu techniky České Budějovice spol. s r. o. a jménem organizačního výboru konference, poděkovala všem sponzorům za podporu a vstřícnost.

Těšíme se na setkání s vámi.

Martina Marková
jednatel DT České Budějovice

Program konference

Ekologizace požární represe a požadavky na nová akceptovatelná hasiva.

 • Ing. Ján Kandráč, CSc.
 • RISK CONSULT, s. r. o.

Požár v Jihočeských papírnách ve Větřní.

 • Pavel Talíř
 • HZS JčK, územní odbor Český Krumlov

Stanovení teplot vznícení hořlavých kapalin v různých podmínkách.

 • Mgr. Marek Sabela
 • Jednotka HZS podniku Jaderná elektrárna Temelín

Ohňové patenty Marie Terezie a Josefa II.

 • Ing. Ján Dekánek
 • Cognitio, s. r. o., (SR)
 • Ing. Ladislav Karda

Chování kabelů vystavených působení elektrického iniciátoru.

 • Ing. Miroslava Nejtková
 • MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva

Využití přístroje FIDO k rychlé detekci výbušnin.

 • Ing. Petra Ločárková
 • MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva

Elektromobilita a technická normalizační informace.

 • Ing. Petr Boháč
 • Požární bezpečnost staveb s. r. o.

Kabelové rozvody – revize ČSN 73 0848.

 • Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
 • Vysoká škola báňská, TU Ostrava

Stavební zákon?

 • Ing. František Konečný, Ph.D.
 • Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice

Elektromobilita z pohledu HZS ČR.

 • Ing. Michal Valouch
 • MV – generální ředitelství HZS ČR

Perspektiva využití požárních modelů ve stavbách tunelů.

 • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, Ing. Adam Thomitzek
 • Vysoká škola báňská,TU Ostrava

Hodnocení rizika požáru a popálení osob při vzniku elektrického oblouku ve stejnosměrném obvodu (bateriové systémy).

 • Jan Pígl
 • EATON Elektrotechnika, s. r. o.

Chování stavebního pěnového polystyrenu v případě požáru.

 • Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
 • Sdružení EPS ČR

Požár Domova pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz B Vejprty.

 • Ing. Jiří Vopravil,
 • KŘ Policie Ústeckého kraje
 • Radek Hampl, DiS.
 • HZS Ústeckého kraje

Vývoj hromosvodu od doby Prokopa Diviše až po současnost.

 • Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
 • DEHN s. r. o.

20 let lehkých plochých střech s požární odolností v ČR, nově i akustických.

 • Ing. Pavel Rydlo
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
Sdílet
Přiložené soubory
ČK- pozvánka oficiální.pdf zobrazit online PDF 3 MB
Přihláška ČK 2021.pdf zobrazit online PDF 60 kB