Čtvrtek 2. prosince 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči se již registrují k posilovací dávce očkování proti nemoci COVID-19, časový odstup je 6 měsíců

Přeočkování 3. dávkou je možné pro osoby, které mají nejméně 6 měsíců po aplikaci 1. dávky u jednodávkové vakcíny (Janssen), nebo 2. dávky u ostatních vakcín.

O začátku očkování dobrovolných hasičů jsme průběžně psali v květnu, přičemž profesionálové byli očkováni ještě dříve. Listopad je tak měsícem, ve kterém mnoho ze zodpovědných hasičů dosáhne na třetí dávku. Tento interval doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podpořili ho i odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a klinická skupina Ministerstva zdravotnictví.

Přečtěte siDobrovolní hasiči již dostávají vakcínu proti nemoci COVID-19 v rámci zařazení do prioritní skupiny

Posilovací dávka se primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám starším 60 let. Dále zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální péče.

Dostupné budou posilovací dávky i pro všechny ostatní, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti nemoci COVID-19 – u hasičů se to přímo nabízí vzhledem k častému styku s větším množstvím osob, u nichž není známa jejich osobní zodpovědnost, kontakty ani přístup k rizikům.

Registrovat se lze na registrace.mzscr­.cz a registrace probíhá stejně, jako u předchozích dá­vek.

Je prokázáno, že po očkování dochází po určité době k postupnému poklesu účinnosti ochrany a tedy k vyšší pravděpodobnosti nákazy u očkovaného jedince. Tímto poklesem ochrany jsou nejvíce a dříve než ostatní ohroženy starší osoby a osoby s poruchou imunity nebo chronickým onemocněním (typické i pro jiná očkování). Posilující dávka významně zvýší ochranu proti nákaze a to intenzivněji a rychleji než předchozí dávky očkování.

Podání posilující dávky velmi rychle posílí ochranu i proti novým variantám koronaviru (např. delta), které v době vývoje očkovacích látek nebyly známy, avšak aktuálně se ve světě šíří. Hladina protilátek není ekvivalentem ochrany očkováním.

Cílem očkovací strategie je nastavit proces, pomocí kterého bude dosaženo co nejrychlejšího proočkování významné části populace vakcínou proti nemoci COVID-19. S ohledem na vzácnost zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity) je stanovena prioritizace jednotlivých skupiny osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části populace, které nemoc COVID-19 může způsobit největší obtíže, v krajním případě potom smrt.

Tím lze dosáhnout snížení počtu úmrtí, zabránit přetížení zdravotnických zařízení, přispět k ochraně rizikových skupin obyvatelstva, zdravotnických pracovníků a ochraně klíčových složek kritické infrastruktury.

V aplikaci Tečka se vám zobrazí i záznam o dodatečné dávce. Přeočkování bude prováděno mRNA vakcínami, tzn. vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Jiné vakcíny k přeočkování využívány nebudou. Tzn. i osoba, která byla očkována např. Vaxzevrií (AstraZeneca), bude přeočkována jednou z mRNA vakcín.

Sdílet