Středa 7. prosince 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči již dostávají vakcínu proti nemoci COVID-19 v rámci zařazení do prioritní skupiny

Očkování proti nemoci COVID-19 se dostala do váze IIB, do které spadají i členoví jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Zpracování seznamu osob pro očkování zajišťovaly hasičské záchranné sbory příslušných krajů cestou svých pracovníků určených pro komunikaci s dobrovolnými jednotkami.

Očkování bylo otevřeno pro všechny kategorie JSDH obcí, tedy II, III a V – strategie počítá v první fázi s kategoriemi II a III, většina ze zaregistrovaných zájemců již za sebou má minimálně první dávku.

Hlavním cílem očkovací kampaně proti COVID-19 je ochránit obyvatele ČR a omezit další šíření nákazy v populaci, a to zajištěním prevence onemocnění touto infekcí a prevence reinfekce. Pouze dlouhodobá preventivní ochrana před onemocněním dokáže zabránit vzniku dalších vln pandemie.

Zájem ze strany JSDH je relativně vysoký, hasiči obecně chápou celospolečenský zájem na zastavení epidemie této nemoci a potřebu návratu života zpět do normálu.

V naší jednotce bude očkováno 90 % členů, většina z nich již dostala první dávku, někteří mají očkování ukončeno. Hasičský záchranný sbor si od nás vyžádal seznam zájemců, krátce poté pro ně byla otevřena možnost registrace a za pár dnů už mi první z nich hlásili obdržení první dávky,

řekl nám velitel JSDH obce Slatina (MSK) Jakub Kozák.

Situace je podobná i v okolí.

U naší jednotky dosahuje zájem členů o vakcínu téměř 70 %, část z nich byla naočkována v rámci svého povolání, u ostatních proběhla registrace díky prioritě členů složek IZS,

doplnil přehled velitel jednotky z Jistebníku (MSK) Tomáš Vykydal.

Cílem očkovací strategie je nastavit proces, pomocí kterého bude dosaženo co nejrychlejšího proočkování významné části populace vakcínou proti nemoci COVID-19. S ohledem na vzácnost zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity) je stanovena prioritizace jednotlivých skupiny osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části populace, které nemoc COVID-19 může způsobit největší obtíže, v krajním případě potom smrt.

Tím lze dosáhnout snížení počtu úmrtí, zabránit přetížení zdravotnických zařízení, přispět k ochraně rizikových skupin obyvatelstva, zdravotnických pracovníků a ochraně klíčových složek kritické infrastruktury.

V rámci procesu očkování je snaha dosáhnout minimálně 60% proočkovanosti cílové populace ČR a tím dostat pandemii onemocnění COVID-19 pod kontrolu.

Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19