Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči ze záchranného útvaru cvičili výměnu a zprovoznění kolektivních filtrů cisternových zodolněných stříkaček Titan a Triton na podvozcích Tatra

Speciální zodolněné cisterny budící respekt na cestách i v terénu prošly v Hlučíně praktickým výcvikem se zaměřením na výměnu a zprovoznění kolektivních filtrů cisternových zodolněných stříkaček u zásahu s přítomností nebezpečné látky

Námět výcviku

Nehoda v průmyslovém objektu zapříčinila, že vlivem tepla a koncentrované směsi chemických látek došlo ke vzniku požáru. V místě havárie se nachází větší množství chemikálií a tlakových lahví. Přítomnost osoby v objektu je vyloučena.

Přečtěte siZáchranný útvar HZS ČR převzal dvojici cisternových zodolněných stříkaček Tatra Titan, čtyřmístná kabina odolá explozi protitankové miny

Cíle výcviku

Dílčím cílem výcviku bylo ověření teoretických znalostí a upevnění si správných postupů při praktickém provádění výstavby stanovišť dekontaminace techniky s využitím techniky KDT – 09. Postupy byly účastníkům výcviku nastaveny adekvátně s přihlédnutím k reálným zásahům s možností výskytu nebezpečné látky.

Prioritou osádek vozidel byla výměna a zprovoznění kolektivních filtrů cisternových zodolněných stříkaček a to tak, aby bylo v případě této skutečnosti eliminováno nebezpečí prostupu nebezpečné látky právě k zasahující osádce a vozidla byla i nadále připravena ke znovupoužití v nebezpečné zóně.

Přečtěte siZáchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR pořídil speciální cisternovou zodolněnou stříkačku Triton na podvozku Tatra

Filtr KFMP-200 je filtračně-sorpční jednotka, určena pro vzduchotechnická zařízení a používá se jako poslední stupeň filtrace. Jedna se o kombinovaný filtr proti částicím a protiplynový filtr typu ABEK.

Součástí takto zaměřeného výcviku bylo i praktické využití detekčních přístrojů, kterými oba speciály předurčené mimo jiné pro zásahy ve výbušném prostředí disponují. Výstupy získané prostřednictvím tohoto výcviku budou dále využity k tvorbě metodik a checklistu pro strojníky zodolněných cisteren.

Jana Urbancová
tisková mluvčí
ZÚ HZS ČR
Sdílet